Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Yêu cầu chứng nhận SSL

Lưu ý: Nếu website của bạn được tạo bằng WordPress được quản lý, Website Builder hoặc Cửa hàng trực tuyến Website Builder, chứng nhận SSL của bạn sẽ tự động được cài đặt trong quá trình tạo website và bạn có thể bỏ qua các hướng dẫn này.

Sau khi bạn mua chứng nhận SSL và tài khoản của bạn có tín dụng, bạn cần yêu cầu chứng nhận cho tên miền (hoặc tên chung) của website mà bạn muốn bảo mật.

Vui lòng chọn chứng nhận của bạn hay cuộn xuống đến phần của chứng nhận để tìm hiểu cách yêu cầu chứng nhận này.

SSL thông thường (phổ biến nhất)

Cách thức bạn yêu cầu chứng nhận SSL thông thường của mình sẽ tùy theo tình huống của bạn:

Tình huống Thực hiện các bước sau
Website của tôi là WordPress được quản lý, Website Builder, hay Trang cửa hàng trực tuyến của Website Builder. Sản phẩm của bạn sẽ bao gồm chứng nhận SSL mà sẽ tự động được cài đặt khi website của bạn được tạo. Trang của bạn là bảo mật!
Website của tôi là miền chính trên tài khoản lưu trữ GoDaddy như Linux (cPanel) hay Windows (Plesk), hoặc trang Trình dựng website v7. Hãy dùng Trình hướng dẫn SSL để yêu cầu chứng nhận của bạn để cài đặt tự động.
Website của tôi là miền phụ được lưu trữ trên một tài khoản dịch vụ lưu trữ của GoDaddy hoặc được lưu trữ với một công ty khác và tôi chưa tạo Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR). Hãy sử dụng Trình hướng dẫn SSL để tạo chứng nhận và Khóa Bảo mật, và CSR của bạn.
Tôi có CSR và chỉ cần yêu cầu chứng nhận SSL của mình (người dùng nâng cao). Yêu cầu một chứng nhận với một CSR mà đã được tạo.

Lưu ý: Sau khi mua, có thể có chút chậm trễ trước khi tín dụng chứng nhận SSL hiển thị trong danh sách sản phẩm của bạn. Nếu bạn không thấy tín dụng chứng nhận mình vừa mua, hãy làm mới trình duyệt cho tới khi tín dụng xuất hiện.

Hãy dùng Trình hướng dẫn SSL để yêu cầu chứng nhận của bạn

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Chọn Quản lý tất cả cạnh Chứng nhận SSL.
 3. Chọn Chứng nhận mới cho tín dụng SSL bạn muốn dùng.
 4. Trên trang Cài đặt chứng nhận, bạn vui lòng chọn Chọn một miền.
  Chọn một miền
 5. Bắt đầu nhập tên miền của bạn trong hộp văn bản. Chọn một trong các miền GoDaddy của bạn hoặc nhập toàn bộ miền, rồi chọn Tiếp tục.
 6. Chọn cách bạn muốn chứng minh quyền kiểm soát miền, rồi chọn Tiếp tục.
 7. Chọn Đơn vị cấp chứng nhận bạn muốn dùng. Đọc Thỏa thuận của người đăng ký, chọn hộp kiểm Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận của người đăng ký, rồi chọn Tiếp tục.
 8. Vậy là xong! Bước tiếp theo là chứng minh bạn có quyền kiểm soát tên miền.

Hãy sử dụng Trình hướng dẫn SSL để tạo chứng nhận và Khóa Bảo mật, và CSR của bạn

 1. Truy cập vào trang sản phẩm.
 2. Chọn Quản lý tất cả cạnh Chứng nhận SSL.
 3. Chọn Chứng nhận mới cho tín dụng SSL bạn muốn dùng.
 4. Trên trang Thiết lập chứng nhận, chọn Chọn miền, nhập tên miền của bạn, rồi chọn Tiếp tục.
 5. Khóa bảo mật và yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) sẽ xuất hiện bên dưới tên miền của bạn. Chọn Lưu tệp cho cả hai mục này, rồi lưu bản sao Khóa bảo mật và CSR của bạn vào địa điểm an toàn.
  Lưu CSR và Khóa bảo mật
  Cảnh báo: Bạn sẽ không thể xem CSR hay Khóa bảo mật của bạn sau khi rời trang này. Bạn sẽ cần chúng sau này khi cài đặt chứng nhận. Lưu cả hai ở nơi nào đó bảo mật nhưng dễ tìm cho bạn.
 6. Chọn cách bạn muốn chứng minh quyền kiểm soát miền, rồi chọn Tiếp tục.
 7. Chọn Đơn vị cấp chứng nhận bạn muốn dùng. Đọc Thỏa thuận của người đăng ký, chọn hộp kiểm Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận của người đăng ký, rồi chọn Tiếp tục.
 8. Vậy là xong! Bước tiếp theo là chứng minh bạn có quyền kiểm soát tên miền.

Yêu cầu một chứng nhận với một CSR mà đã được tạo

 1. Truy cập vào trang sản phẩm.
 2. Chọn Quản lý tất cả cạnh Chứng nhận SSL.
 3. Chọn Chứng nhận mới cho tín dụng SSL bạn muốn dùng.
 4. Trên trang Cài đặt chứng nhận, chọn Nhập CSR.
 5. Dán CSR của bạn vào hộp, rồi chọn Tiếp tục.
  Lưu CSR và Khóa bảo mật
 6. Chọn cách bạn muốn chứng minh quyền kiểm soát miền, rồi chọn Tiếp tục.
 7. Chọn Đơn vị cấp chứng nhận bạn muốn dùng. Đọc Thỏa thuận của người đăng ký, chọn hộp kiểm Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận của người đăng ký, rồi chọn Tiếp tục.
 8. Vậy là xong! Bước tiếp theo là chứng minh bạn có quyền kiểm soát tên miền.

Chứng nhận chứng thực tổ chức & mở rộng

Lưu ý: Sau khi mua, có thể có chút chậm trễ trước khi tín dụng chứng nhận SSL hiển thị trong danh sách sản phẩm của bạn. Nếu bạn không thấy tín dụng chứng nhận mình vừa mua, hãy làm mới trình duyệt cho tới khi tín dụng xuất hiện.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm.
 2. Chọn Quản lý tất cả cạnh Chứng nhận SSL.
 3. Chọn Chứng nhận mới cho tín dụng SSL bạn muốn dùng.
 4. Trên trang Thiết lập chứng nhận, chọn vị trí bạn đang lưu trữ chứng nhận:
  Nó được lưu trữ ở đâu? Việc cần làm
  Trình dựng trang hoặc dịch vụ lưu trữ của GoDaddy trên tên miền chính Bắt đầu nhập tên miền, rồi chọn miền được lưu trữ trong tài khoản của bạn mà bạn muốn dùng.
  Nơi khác - bao gồm cả miền phụ và miền con trên dịch vụ lưu trữ GoDaddy của bạn Chọn Nhập CSR, sau đó nhập CSR từ máy chủ của bạn.
 5. Chỉ chứng nhận UCC — Sử dụng tính năng Xác định các miền bổ sung để thêm mọi Tên thay thế của đối tượng (SAN) chưa có trong CSR của bạn. Nhập một miền SAN vào hộp Thêm miền: rồi chọn Thêm. Lặp lại với mọi miền SAN bổ sung, rồi chọn Tiếp tục.
 6. Chọn cách bạn muốn chứng minh quyền kiểm soát miền, rồi chọn Tiếp tục.
 7. Chọn Đơn vị cấp chứng nhận bạn muốn dùng. Đọc Thỏa thuận của người đăng ký, chọn hộp kiểm Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận của người đăng ký, rồi chọn Tiếp tục.
 8. Vậy là xong! Bước tiếp theo là chứng minh bạn có quyền kiểm soát tên miền.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.