Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Yêu cầu dữ liệu cá nhân được thu thập cho chứng nhận SSL của tôi

Lưu ý: Thông tin trong bài viết này chỉ áp dụng cho cư dân ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) nhằm tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Bài viết không áp dụng nếu bạn sinh sống ở ngoài EEA.

Bạn có thể yêu cầu bản sao những dữ liệu được thu thập khi chúng tôi cấp chứng nhận SSL cho bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở trình quản lý SSL.
  2. Nhấp vào Trợ giúp, rồi chọn Gửi yêu cầu dữ liệu.
    Gửi yêu cầu
  3. Nhấp vào Yêu cầu dữ liệu.
    Yêu cầu dữ liệu
  4. Trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo xác nhận, sau đó dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được gửi tới địa chỉ email trong hồ sơ trong vòng 72 giờ.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.