Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Yêu cầu một chứng nhận SSL

Yêu cầu một chứng nhận SSL bằng cách liên hệ với nhân viên hỗ trợ của GoDaddy.

Sau khi mua chứng nhận SSLkích hoạt điểm tín dụng SSL, bạn cần phải yêu cầu chứng nhận này cho tên miền (hay "tên chung") của website bạn muốn bảo mật bằng SSL.

Hãy nhấp vào ảnh giống với loại chứng nhận SSL bạn đang yêu cầu:

(Không phải ảnh bạn thấy?)

Cách thức bạn yêu cầu chứng nhận của mình là phụ thuộc vào tình huống của bạn:

Tình huống Thực hiện các bước sau
Website của tôi là miền chính trên một tài khoản lưu trữ GoDaddy. Hãy dùng Trình hướng dẫn SSL để yêu cầu chứng nhận của bạn để cài đặt tự động.
Website của tôi là miền phụ được lưu trữ trên một tài khoản lưu trữ GoDaddy hay được lưu trữ với một công ty khác và tôi chưa tạo Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR). Hãy dùng Trình hướng dẫn SSL để tạo một CSR và khóa Bảo mật để bạn có thể tải về sử dụng sau, và yêu cầu chứng nhận của bạn với những tập tin này.
Tôi có CSR và chỉ cần yêu cầu chứng nhận SSL của mình (người dùng nâng cao). Yêu cầu một chứng nhận với một CSR mà đã được tạo.

Lưu ý: Nếu website của bạn đã được tạo bằng cách sử dụng WordPress được quản lý, Websites + Marketing hay Websites + Marketing Cửa hàng trực tuyến, chứng nhận SSL của bạn sẽ tự động được cài đặt cho bạn khi website được tạo và bạn có thể bỏ qua các hướng dẫn này.

Hãy dùng Trình hướng dẫn SSL để yêu cầu chứng nhận của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Trên trang Cài đặt Chứng nhận, bạn hãy nhấp vào Chọn một miền.
 3. Bắt đầu nhập tên miền của bạn. Nếu tên miền của bạn là miền chính trên một tài khoản lưu trữ với GoDaddy,nó sẽ nằm dưới một danh có tên là Lưu trữ web. Nhấp vào tên miền, và sau đó Tiếp tục.
  Chọn một miền
 4. Vậy là xong! Bước tiếp theo là chứng minh bạn có quyền kiểm soát tên miền.

Hãy sử dụng Trình hướng dẫn SSL để tạo CSR và Khóa Bảo mật, rồi yêu cầu chứng nhận của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Trên trang Cài đặt Chứng nhận, vui lòng nhấp vào Chọn một miền, nhập vào tên miền của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
 3. Yêu cầu xác thực chứng nhận của bạn (CSR) và Khóa Bảo mật sẽ xuất hiện bên dưới tên miền của bạn. Vui lòng nhấp vào Lưu tập tin dưới cả hai phần để tải về cả CSR lẫn khóa bảo mật.
  Lưu CSR và khóa bảo mật
 4. Vậy là xong! Bước tiếp theo là chứng minh bạn có quyền kiểm soát tên miền.

Yêu cầu một chứng nhận với một CSR mà đã được tạo

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Trên trang Cài đặt Chứng nhận, bạn hãy nhấp vào Nhập một CSR.
 3. Dán toàn bộ CSR của bạn vào hộp và nhấp vào Tiếp tục.
  Lưu CSR và khóa bảo mật
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Chọn một trong các tùy chọn sau dựa trên vị trí bạn lưu trữ chứng nhận:
  Nó được lưu trữ ở đâu? Việc cần làm
  Trình dựng trang hoặc dịch vụ lưu trữ của GoDaddy trên tên miền chính Chọn tên miền được lưu trữ trong tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
  Nơi khác - bao gồm cả miền phụ và miền con trên dịch vụ lưu trữ GoDaddy của bạn Chọn Cung cấp CSR, sau đó nhập CSR từ máy chủ của bạn.
 3. Chỉ chứng nhận UCC — Nhập tên thay thế đối tượng bất kỳ bạn muốn sử dụng nếu bạn chưa cung cấp thông tin này trong CSR, sau đó nhấp vào Thêm.
 4. Nhấp vào Tiếp theo, sau đó điền đầy đủ thông tin trên trang tiếp theo.
 5. Nhấp vào Hoàn thành.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.