GoDaddy Dịch vụ lưu trữ

Dịch vụ lưu trữ cho mọi người và mọi ngân sách.

Các giải pháp lưu trữ của GoDaddy được xây dựng cho tốc độ, độ tin cậy và khả năng bảo mật. Từ dịch vụ lưu trữ web cơ bản cho đến các máy chủ chuyên dụng nhanh như chớp, bạn đều tìm thấy mọi thứ ngay tại đây.Gói lưu trữ nào phù hợp nhất với bạn?
feature-illu-hosting-category-option-a

Tiêu ít hơn.

Dịch vụ lưu trữ Web (hoặc Chia sẻ) là loại dịch vụ lưu trữ có giá cả phải chăng nhất. Do bạn dùng chung nguồn tài nguyên — giống như những người hàng xóm trong một khu chung cư — bạn chi ít tiền hơn nhưng có ít tùy chọn và khả năng kiểm soát hơn.
feature-illu-hosting-category-option-b

Thêm sức mạnh.

Máy chủ riêng ảo (VPS) và Dịch vụ lưu trữ kinh doanh dành riêng những phần cụ thể của dung lượng một máy chủ web và khả năng xử lý cho mỗi khách hàng. Giống như một căn hộ cao cấp, không gian của bạn (trên máy chủ) là của bạn.
feature-illu-hosting-category-option-c

Sức mạnh tối đa.

Dịch vụ lưu trữ máy chủ chuyên dụng — biệt thự của các dịch vụ lưu trữ — cung cấp tài nguyên không giới hạn ở mức giá cao cấp. Bạn có thể chọn giữa các gói có quản lý và quyền truy cập cấp gốc đầy đủ. Tất cả đều tùy thuộc vào bạn.
feature-illu-hosting-category-option-a

Tiêu ít hơn.

Dịch vụ lưu trữ Web (hoặc Chia sẻ) là loại dịch vụ lưu trữ có giá cả phải chăng nhất. Do bạn dùng chung nguồn tài nguyên — giống như những người hàng xóm trong một khu chung cư — bạn chi ít tiền hơn nhưng có ít tùy chọn và khả năng kiểm soát hơn.

Dịch vụ lưu trữ Web


Dịch vụ lưu trữ WordPress

feature-illu-hosting-category-option-b

Thêm sức mạnh.

Máy chủ riêng ảo (VPS) và Dịch vụ lưu trữ kinh doanh dành riêng những phần cụ thể của dung lượng một máy chủ web và khả năng xử lý cho mỗi khách hàng. Giống như một căn hộ cao cấp, không gian của bạn (trên máy chủ) là của bạn.

Dịch vụ lưu trữ kinh doanh


Lưu trữ VPS

feature-illu-hosting-category-option-c

Sức mạnh tối đa.

Dịch vụ lưu trữ máy chủ chuyên dụng — biệt thự của các dịch vụ lưu trữ — cung cấp tài nguyên không giới hạn ở mức giá cao cấp. Bạn có thể chọn giữa các gói có quản lý và quyền truy cập cấp gốc đầy đủ. Tất cả đều tùy thuộc vào bạn.

Máy chủ chuyên dụng

Điều gì khiến GoDaddy là nhà lưu trữ web số 1?

Dịch vụ lưu trữ là gì?


Các website được lưu lại – hay “lưu trữ” – trên một máy tính có thể truy cập công khai (máy chủ). Một số website đòi hỏi sử dụng cả một máy chủ. Một số khác lại có thể chia sẻ máy chủ với hàng trăm website khác. Không gian lưu trữ đó và những tính năng đi kèm với nó tạo nên gói dịch vụ lưu trữ của bạn.

Lưu trữ web | Lưu trữ WordPress | Lưu trữ kinh doanh | Lưu trữ VPS | Máy chủ chuyên dụng