Bạn đã sẵn sàng trở thành một doanh nhân?

Trong khóa học này, bạn sẽ học:
  • Cách đánh giá mức độ sẵn sàng trở thành doanh nhân của cá nhân bạn
  • Những điều cần cân nhắc về lối sống và tài chính trước khi thực hiện bước nhảy vọt
  • Một số kỹ thuật nghiên cứu thị trường và đối tượng mục tiêu đơn giản mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra ý tưởng của mình

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Emily"
Emily
Xin chào, tôi là Emily. Với tư cách là Nhân viên hướng dẫn GoDaddy, tôi thích có thể mang đến cho khách hàng sự kết hợp giữa trợ giúp, lời khuyên và cổ vũ. Đó là một bước tiến lớn, bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn, và tôi muốn khách hàng của chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn hỗ trợ họ, bất cứ điều gì họ cần!
Headshot of Guide "Joplin"
Joplin
Xin chào, tôi là Joplin. Với tư cách là Hướng dẫn viên của GoDaddy, hàng ngày, tôi đều có được một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu để xem những người, giống như bạn, có những bước nhảy vọt và tạo ra con đường riêng của họ. Không có gì tuyệt vời hơn khi thấy khách hàng của chúng tôi chấp nhận rủi ro đó và thành công!