Bắt đầu với Chương trình đại lý GoDaddy

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ dạy bạn:
  • Thông tin về chương trình và gói GoDaddy Reseller
  • Cách sử dụng trình hướng dẫn để thiết lập cửa hàng của bạn
  • Cách điều hướng Trung tâm kiểm soát đại lý
  • Mẹo và cách đặt giá sản phẩm
  • Cách thêm miền tùy chỉnh vào cửa hàng của bạn

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Emily"
Emily
Xin chào, tôi là Emily. Với tư cách là Nhân viên hướng dẫn GoDaddy, tôi thích có thể mang đến cho khách hàng sự kết hợp giữa trợ giúp, lời khuyên và cổ vũ. Đó là một bước tiến lớn, bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn, và tôi muốn khách hàng của chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn hỗ trợ họ, bất cứ điều gì họ cần!
Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!