Sử dụng Trình hướng dẫn đại lý của GoDaddy để thiết lập mặt tiền cửa hàng

Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ:
  • Cách thiết lập thông tin công ty
  • Cách thiết lập thanh toán
  • Cách tạo thương hiệu cho cửa hàng của bạn
  • Cách thiết lập các tùy chọn hỗ trợ của bạn

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Emily"
Emily
Xin chào, tôi là Emily. Với tư cách là Nhân viên hướng dẫn GoDaddy, tôi thích có thể mang đến cho khách hàng sự kết hợp giữa trợ giúp, lời khuyên và cổ vũ. Đó là một bước tiến lớn, bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn, và tôi muốn khách hàng của chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn hỗ trợ họ, bất cứ điều gì họ cần!