Tìm hiểu về Trung tâm kiểm soát đại lý

Trong video này, chúng ta sẽ thảo luận về:
  • Các tùy chọn menu trong Trung tâm kiểm soát đại lý
  • Những hành động có thể được thực hiện trong Trung tâm kiểm soát đại lý

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!