Bắt đầu với GoDaddy Pro

Trong khóa học này, bạn sẽ học:
  • Lợi ích của GoDaddy Pro
  • Lợi ích của việc tập trung khách hàng và website của bạn ở một nơi
  • Cách điều hướng Bảng điều khiển GoDaddy Pro
  • Cách thêm khách hàng và website mới
  • Điểm đặc biệt của lợi ích và phần thưởng thành viên

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!