Cập nhật hồ sơ GoDaddy Pro và huy hiệu của bạn

Trong video này, bạn sẽ học:
  • Cách thêm logo và thông tin liên hệ
  • Cách thêm Huy hiệu GoDaddy Pro vào website doanh nghiệp của bạn

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!