Thêm website và ứng dụng khách vào bảng điều khiển GoDaddy Pro

Trong video này, chúng tôi sẽ đề cập đến:
  • Cách thêm website vào bảng điều khiển
  • Cách thêm khách hàng vào bảng điều khiển của bạn
  • Các phương pháp hay nhất để yêu cầu quyền truy cập được ủy quyền

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!