Cài đặt giờ làm việc - iPhone

Trong video này, bạn sẽ học:
  • Đi đâu trong ứng dụng để đặt giờ làm việc của bạn
  • Cách đặt giờ làm việc của bạn theo ngày hoặc tuần

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Joplin"
Joplin
Xin chào, tôi là Joplin. Với tư cách là Hướng dẫn viên của GoDaddy, hàng ngày, tôi đều có được một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu để xem những người, giống như bạn, có những bước nhảy vọt và tạo ra con đường riêng của họ. Không có gì tuyệt vời hơn khi thấy khách hàng của chúng tôi chấp nhận rủi ro đó và thành công!