Cài đặt thư thoại - Android

Trong video này, bạn sẽ học:
  • Đi đến đâu trong ứng dụng để cài đặt Thư thoại
  • Cách ghi lại lời chào được cá nhân hóa

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nada"
Nada
Xin chào, tôi là Nada. Với tư cách là Hướng dẫn viên GoDaddy, tôi luôn ngạc nhiên khi nghe những ý tưởng kinh doanh và dự án kinh doanh trực tuyến đáng kinh ngạc mà khách hàng của chúng tôi nghĩ ra. Hỗ trợ hành trình và biến ước mơ thành hiện thực - thật tuyệt vời!