Gửi và nhận tin nhắn văn bản - iPhone

Trong video này, bạn sẽ học:
  • Đi đến đâu trong ứng dụng để gửi tin nhắn văn bản
  • Cách gửi tin nhắn văn bản
  • Nơi để xem lại tin nhắn văn bản

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Emily"
Emily
Xin chào, tôi là Emily. Với tư cách là Nhân viên hướng dẫn GoDaddy, tôi thích có thể mang đến cho khách hàng sự kết hợp giữa trợ giúp, lời khuyên và cổ vũ. Đó là một bước tiến lớn, bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn, và tôi muốn khách hàng của chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn hỗ trợ họ, bất cứ điều gì họ cần!