Tham quan ứng dụng SmartLine - iPhone

Trong video này, bạn sẽ học:
  • Cách điều hướng ứng dụng SmartLine
  • Truy cập vào đâu trong ứng dụng để sử dụng các tính năng SmartLine khác nhau

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!