Cài đặt danh sách Google Doanh nghiệp của tôi

Trong bài học này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn:
  • Cách cài đặt danh sách Google Doanh nghiệp của tôi trong Trình dựng website GoDaddy
  • Cách thức bắt đầu quá trình xác minh

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!