Chọn nền tảng phương tiện xã hội của bạn

Trong bài học này, chúng ta sẽ thảo luận về:
  • Ba điều cần cân nhắc khi quyết định nền tảng mạng xã hội nào phù hợp với doanh nghiệp nhỏ của bạn
  • Những cân nhắc này ảnh hưởng đến nền tảng nào bạn sẽ sử dụng

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nada"
Nada
Xin chào, tôi là Nada. Với tư cách là Hướng dẫn viên GoDaddy, tôi luôn ngạc nhiên khi nghe những ý tưởng kinh doanh và dự án kinh doanh trực tuyến đáng kinh ngạc mà khách hàng của chúng tôi nghĩ ra. Hỗ trợ hành trình và biến ước mơ thành hiện thực - thật tuyệt vời!
Headshot of Guide "London"
London
Xin chào, tôi là người London. Trở thành Nhân viên hướng dẫn GoDaddy cho tôi cơ hội trò chuyện với nhiều doanh nhân, tất cả đều có nhu cầu khác nhau. Giúp họ hiểu cách sử dụng các công cụ của chúng tôi để hoàn thành các mục tiêu cá nhân - đó là lý do!