Video này có hữu dụng không?

Đăng lên các trang mạng xã hội được kết nối của bạn

Trong khóa học này, bạn sẽ học:
  • Cách tạo bài đăng trên mạng xã hội
  • Cách chọn nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng lên
  • Cách đăng bài lên Facebook, Instagram, Twitter và Google

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!