Liên kết website và trang Facebook của bạn

Trong bài học này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn:
  • Cách liên kết Website của bạn với trang Facebook trong Trình dựng website của GoDaddy
  • Bạn sẽ được lợi như thế nào khi kết nối cả hai

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Emily"
Emily
Xin chào, tôi là Emily. Với tư cách là Nhân viên hướng dẫn GoDaddy, tôi thích có thể mang đến cho khách hàng sự kết hợp giữa trợ giúp, lời khuyên và cổ vũ. Đó là một bước tiến lớn, bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn, và tôi muốn khách hàng của chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn hỗ trợ họ, bất cứ điều gì họ cần!