Giới thiệu
Cài đặt email: Tổng quan về khóa học
38s
Bài học 1 (trong số 24)
Giới thiệu về Microsoft 365
2m
Bài học 2 (trong số 24)
Cách bạn truy cập các vấn đề email của mình
2m 1s
Bài học 3 (trong số 24)
Gói email GoDaddy nào phù hợp nhất với bạn?
4m 37s
Bài học 4 (trong số 24)
Bạn cần bao nhiêu tài khoản email?
1m 48s
Bài học 5 (trong số 24)
Kết nối miền của bạn và tạo địa chỉ email của bạn
1m 30s
Bài học 6 (trong số 24)
Cách cài đặt email trên Outlook Mobile App - iPhone
1m 52s
Bài học 7 (trong số 24)
Cách thiết lập email trên Outlook Mobile App - Android
1m 46s
Bài học 8 (trong số 24)
Thiết lập email trên máy tính để bàn - Mac
1m 41s
Bài học 9 (trong số 24)
Thiết lập email trên máy tính để bàn - Windows
1m 43s
Bài học 10 (trong số 24)
Thiết lập Email Microsoft 365 trên điện thoại di động của bạn - iPhone
1m 50s
Bài học 11 (trong số 24)
Thiết lập email Microsoft 365 trên điện thoại di động của bạn - Android
1m 56s
Bài học 12 (trong số 24)
Tham quan Email và Bảng điều khiển Office
3m 23s
Bài học 13 (trong số 24)
Thay đổi / Đặt lại tài khoản hoặc mật khẩu của người dùng
2m 2s
Bài học 14 (trong số 24)
Chuyển tiếp email của bạn
1m 38s
Bài học 15 (trong số 24)
Sử dụng bí danh email cho doanh nghiệp của bạn
2m 5s
Bài học 16 (trong số 24)
Tạo một hộp thư chia sẻ
2m 36s
Bài học 17 (trong số 24)
Tạo một nhóm phân phối
1m 22s
Bài học 18 (trong số 24)
Thay đổi tên hiển thị email
54s
Bài học 19 (trong số 24)
Thay đổi tên miền liên kết với email của bạn
2m 7s
Bài học 20 (trong số 24)
Thêm tài khoản email
1m 40s
Bài học 21 (trong số 24)
Sao lưu email của bạn
1m 22s
Bài học 22 (trong số 24)
Ứng dụng Microsoft Office 365
1m 30s
Bài học 23 (trong số 24)
Tiện ích bổ sung lưu trữ email
1m 4s
Bài học 24 (trong số 24)
Tiện ích bổ sung Bảo mật Email Nâng cao
1m 54s
Video này có hữu dụng không?

Cài đặt email trên máy tính để bàn - Windows

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách:
  • Mở Outlook trên máy tính Windows của bạn
  • Thêm email Office 365 của GoDaddy vào Outlook

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Joplin"
Joplin
Xin chào, tôi là Joplin. Với tư cách là Hướng dẫn viên của GoDaddy, hàng ngày, tôi đều có được một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu để xem những người, giống như bạn, có những bước nhảy vọt và tạo ra con đường riêng của họ. Không có gì tuyệt vời hơn khi thấy khách hàng của chúng tôi chấp nhận rủi ro đó và thành công!