Giới thiệu về The Hub của GoDaddy Pro

Trong video này, chúng ta sẽ thảo luận về:
  • Trang chủ và các tính năng của The Hub by GoDaddy Pro
  • Tạo và quản lý dự án
  • Tạo và quản lý khách hàng
  • Tổng quan về Sites
  • Cách thêm Trang vào Trung tâm bằng GoDaddy Pro
  • Cách mua sắm sản phẩm cho khách hàng của bạn trong The Hub by GoDaddy Pro

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!