Sao lưu, Bảo mật và Hiệu suất

Trong video này, chúng ta sẽ thảo luận về: Cách kiểm tra và chạy Sao lưu website
  • Cách xem và chạy Kiểm tra bảo mật
  • Cách kiểm tra Uptime Monitor
  • Cách kiểm tra và thử nghiệm Hiệu suất của trang web
  • Cách kiểm tra Tối ưu hóa trang của bạn

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!