Mua sắm cho khách hàng của bạn

Trong video này, chúng ta sẽ thảo luận về:
  • Cách gửi giỏ hàng sản phẩm cho khách hàng
  • Cách mua sản phẩm thay mặt cho khách hàng
  • Cách mua sản phẩm cho khách hàng của bạn bằng phương thức thanh toán của họ trong hồ sơ

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!