Tạo và quản lý dự án

Trong video này, chúng ta sẽ thảo luận về:
  • Cách tạo và quản lý dự án
  • Cách tạo và quản lý các tác vụ trong một dự án
  • Cách xem các dự án đã hoàn thành hoặc đã được lưu trữ

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!