Tổng quan về trang

Trong video này, chúng ta sẽ thảo luận về:
  • Cách điều hướng tab Websites trên trang Sites
  • Cách điều hướng tab Tổng quan trên trang Sites

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!