Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Cuộc hành trình

Cách sử dụng Trình quản lý mật khẩu
  • Cách giữ mật khẩu an toàn
  • Không sử dụng thông tin cá nhân làm mật khẩu
  • Không chia sẻ mật khẩu của bạn
  • Xác thực hai yếu tố là gì?
  • Sử dụng trình quản lý mật khẩu
  • Bản trình diễn LastPass

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!