Cuộc hành trình

7 Mẹo bảo mật mạng cho doanh nghiệp nhỏ
  • Sử dụng mật khẩu bảo mật trên WiFi của bạn
  • Thay đổi SSID của bạn
  • Thay đổi đăng nhập bộ định tuyến
  • Không phát SSID của bạn
  • Cẩn thận với WiFi công cộng
  • Cập nhật chương trình chống vi-rút
  • Bản sao lưu! Bản sao lưu! Bản sao lưu!

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!