Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp
Giới thiệu
Sử dụng GoDaddy Payments cho trang thương mại điện tử của bạn
40s
Bài học 1 (trong số 31)
Giới thiệu về Thanh toán GoDaddy
1m 33s
Bài học 2 (trong số 31)
Thiết lập thanh toán GoDaddy trên Websites + trang tiếp thị của bạn
2m 26s
Bài học 3 (trong số 31)
Thiết lập Thanh toán GoDaddy trên trang WordPress được quản lý của bạn
4m 5s
Bài học 4 (trong số 31)
Kết nối Thanh toán GoDaddy với Tài khoản ngân hàng của bạn - Websites + Marketing
1m 11s
Bài học 5 (trong số 31)
Kết nối Thanh toán GoDaddy với Tài khoản ngân hàng của bạn - WordPress được quản lý
1m 17s
Bài học 6 (trong số 31)
Truy cập Trung tâm thanh toán - Websites + Marketing
26s
Bài học 7 (trong số 31)
Truy cập Trung tâm thanh toán - WordPress được quản lý
31s
Bài học 8 (trong số 31)
Tham quan Trung tâm thanh toán GoDaddy
2m 26s
Bài học 9 (trong số 31)
Giới thiệu về tab Khoản thanh toán trong GoDaddy Payments
1m 16s
Bài học 10 (trong số 31)
Khi nào tiền của tôi sẽ được gửi vào tài khoản của tôi?
1m 36s
Bài học 11 (trong số 31)
Hiểu các khoản bồi hoàn
1m 41s
Bài học 12 (trong số 31)
Cách xử lý hoàn tiền cho khách hàng của bạn với GoDaddy Payments
1m 47s
Bài học 13 (trong số 31)
Tại sao tôi có khoản thanh toán bị tạm ngưng?
1m 28s
Bài học 14 (trong số 31)
Liên kết thanh toán trực tuyến là gì?
2m 42s
Bài học 15 (trong số 31)
Cách sử dụng liên kết thanh toán trực tuyến
4m 27s
Bài học 16 (trong số 31)
Thiết bị đầu cuối ảo là gì?
1m 33s
Bài học 17 (trong số 31)
Cách xử lý thanh toán bằng thiết bị đầu cuối ảo
52s
Bài học 18 (trong số 31)
Cách thiết lập thiết bị đầu cuối thông minh Poynt của bạn
3m 39s
Bài học 19 (trong số 31)
Cách nạp giấy biên nhận vào thiết bị đầu cuối thông minh
36s
Bài học 20 (trong số 31)
Cách xử lý giao dịch thẻ tín dụng - Poynt Smart Terminal
1m 58s
Bài học 21 (trong số 31)
Cách thêm hoặc xóa người dùng trên Smart Terminal
1m 59s
Bài học 22 (trong số 31)
Cách xử lý hoàn tiền hoặc bỏ qua giao dịch - Poynt Smart Terminal
1m 17s
Bài học 23 (trong số 31)
Cài đặt hệ thống đầu cuối thông minh Poynt
2m 8s
Bài học 24 (trong số 31)
Cách tùy chỉnh màn hình thiết bị đầu cuối thông minh Poynt của bạn
1m 53s
Bài học 25 (trong số 31)
Cách tùy chỉnh biên nhận cửa hàng của bạn
2m 3s
Bài học 26 (trong số 31)
Cách tạo và áp dụng thuế trên thiết bị đầu cuối thông minh Poynt
2m 19s
Bài học 27 (trong số 31)
Cách tạo danh mục sản phẩm và thêm sản phẩm
3m 58s
Bài học 28 (trong số 31)
Cách thiết lập đầu đọc thẻ Poynt
4m
Bài học 29 (trong số 31)
Cách xử lý giao dịch thẻ tín dụng - Đầu đọc thẻ Poynt
2m 3s
Bài học 30 (trong số 31)
Cách xử lý Hoàn tiền hoặc Bỏ qua một giao dịch với Ứng dụng GoDaddy Mobile
1m 7s
Bài học 31 (trong số 31)
Xử lý giao dịch bằng mã QR
1m 24s
Video này có hữu dụng không?

Sử dụng GoDaddy Payments cho trang thương mại điện tử của bạn

Trong khóa học này, bạn sẽ học:
  • Cách thiết lập GoDaddy Payments
  • Cách kết nối tài khoản ngân hàng của bạn
  • Cách truy cập Trung tâm thanh toán
  • Cách điều hướng và xác định vị trí bạn cần trong Trung tâm

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Emily"
Emily
Xin chào, tôi là Emily. Với tư cách là Nhân viên hướng dẫn GoDaddy, tôi thích có thể mang đến cho khách hàng sự kết hợp giữa trợ giúp, lời khuyên và cổ vũ. Đó là một bước tiến lớn, bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn, và tôi muốn khách hàng của chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn hỗ trợ họ, bất cứ điều gì họ cần!
Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!