Giới thiệu
Sử dụng GoDaddy Payments cho trang thương mại điện tử của bạn
40s
Bài học 1 (trong số 21)
Giới thiệu về Thanh toán GoDaddy
1m 33s
Bài học 2 (trong số 21)
Thiết lập thanh toán GoDaddy trên Websites + trang tiếp thị của bạn
2m 26s
Bài học 3 (trong số 21)
Thiết lập Thanh toán GoDaddy trên trang WordPress được quản lý của bạn
4m 5s
Bài học 4 (trong số 21)
Kết nối Thanh toán GoDaddy với Tài khoản ngân hàng của bạn - Websites + Marketing
1m 11s
Bài học 5 (trong số 21)
Kết nối Thanh toán GoDaddy với Tài khoản ngân hàng của bạn - WordPress được quản lý
1m 17s
Bài học 6 (trong số 21)
Truy cập Trung tâm thanh toán - Websites + Marketing
26s
Bài học 7 (trong số 21)
Truy cập Trung tâm thanh toán - WordPress được quản lý
35s
Bài học 8 (trong số 21)
Tham quan Trung tâm thanh toán GoDaddy
3m
Bài học 9 (trong số 21)
Giới thiệu về tab Khoản thanh toán trong GoDaddy Payments
1m 16s
Bài học 10 (trong số 21)
Khi nào tiền của tôi sẽ được gửi vào tài khoản của tôi?
1m 36s
Bài học 11 (trong số 21)
Hiểu các khoản bồi hoàn
1m 41s
Bài học 12 (trong số 21)
Cách xử lý hoàn tiền cho khách hàng của bạn với GoDaddy Payments
1m 47s
Bài học 13 (trong số 21)
Tại sao tôi có khoản thanh toán bị tạm ngưng?
1m 28s
Bài học 14 (trong số 21)
Liên kết thanh toán trực tuyến là gì?
2m 42s
Bài học 15 (trong số 21)
Tạo và chia sẻ liên kết thanh toán trực tuyến
1m 58s
Bài học 16 (trong số 21)
Quản lý và chỉnh sửa liên kết thanh toán trực tuyến
1m 24s
Bài học 17 (trong số 21)
Cách kết nối miền với các liên kết thanh toán trực tuyến
2m 4s
Bài học 18 (trong số 21)
Thiết bị đầu cuối ảo là gì?
1m 33s
Bài học 19 (trong số 21)
Xử lý thanh toán bằng thiết bị đầu cuối ảo
49s
Bài học 20 (trong số 21)
Tải xuống Mẫu 1099-K của tôi trong Trung tâm thuế
1m 29s
Bài học 21 (trong số 21)
Chạy báo cáo giao dịch
1m 12s
Video này có hữu dụng không?

Cách sử dụng liên kết thanh toán trực tuyến

Trong video này, bạn sẽ học:
  • Cách tạo liên kết thanh toán trực tuyến
  • Cách chia sẻ Liên kết thanh toán trực tuyến với khách hàng của bạn

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Emily"
Emily
Xin chào, tôi là Emily. Với tư cách là Nhân viên hướng dẫn GoDaddy, tôi thích có thể mang đến cho khách hàng sự kết hợp giữa trợ giúp, lời khuyên và cổ vũ. Đó là một bước tiến lớn, bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn, và tôi muốn khách hàng của chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn hỗ trợ họ, bất cứ điều gì họ cần!