Giới thiệu
Sử dụng GoDaddy Payments cho trang thương mại điện tử của bạn
40s
Bài học 1 (trong số 19)
Giới thiệu về Thanh toán GoDaddy
1m 33s
Bài học 2 (trong số 19)
Thiết lập thanh toán GoDaddy trên Websites + trang tiếp thị của bạn
2m 26s
Bài học 3 (trong số 19)
Thiết lập Thanh toán GoDaddy trên trang WordPress được quản lý của bạn
4m 5s
Bài học 4 (trong số 19)
Kết nối Thanh toán GoDaddy với Tài khoản ngân hàng của bạn - Websites + Marketing
1m 11s
Bài học 5 (trong số 19)
Kết nối Thanh toán GoDaddy với Tài khoản ngân hàng của bạn - WordPress được quản lý
1m 17s
Bài học 6 (trong số 19)
Truy cập Trung tâm thanh toán - Websites + Marketing
26s
Bài học 7 (trong số 19)
Truy cập Trung tâm thanh toán - WordPress được quản lý
35s
Bài học 8 (trong số 19)
Tham quan Trung tâm thanh toán GoDaddy
3m
Bài học 9 (trong số 19)
Giới thiệu về tab Khoản thanh toán trong GoDaddy Payments
1m 16s
Bài học 10 (trong số 19)
Khi nào tiền của tôi sẽ được gửi vào tài khoản của tôi?
1m 36s
Bài học 11 (trong số 19)
Hiểu các khoản bồi hoàn
1m 41s
Bài học 12 (trong số 19)
Cách xử lý hoàn tiền cho khách hàng của bạn với GoDaddy Payments
1m 47s
Bài học 13 (trong số 19)
Tại sao tôi có khoản thanh toán bị tạm ngưng?
1m 28s
Bài học 14 (trong số 19)
Liên kết thanh toán trực tuyến là gì?
2m 42s
Bài học 15 (trong số 19)
Tạo và chia sẻ liên kết thanh toán trực tuyến
1m 58s
Bài học 16 (trong số 19)
Quản lý và chỉnh sửa liên kết thanh toán trực tuyến
1m 24s
Bài học 17 (trong số 19)
Cách kết nối miền với các liên kết thanh toán trực tuyến
2m 4s
Bài học 18 (trong số 19)
Thiết bị đầu cuối ảo là gì?
1m 33s
Bài học 19 (trong số 19)
Cách xử lý thanh toán bằng thiết bị đầu cuối ảo
52s
Video này có hữu dụng không?

Truy cập Trung tâm thanh toán - WordPress được quản lý

Trong video này, bạn sẽ học:
  • Cách truy cập Trung tâm thanh toán GoDaddy

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Emma"
Emma
Xin chào, tôi là Emma. Với tư cách là Hướng dẫn viên GoDaddy, tôi có cơ hội tuyệt vời để khám phá và tìm hiểu các xu hướng tiếp thị mới nhất để giúp giáo dục khách hàng của chúng tôi. Yêu thích của tôi là mạng xã hội và tôi muốn trở thành người hướng dẫn tìm câu trả lời cho họ.