Giới thiệu
Thêm chức năng nâng cao trong Trình dựng website: Tổng quan về khóa học
42s
Bài học 1 (trong số 28)
Giới thiệu về cài đặt trên toàn trang
3m 8s
Bài học 2 (trong số 28)
Thay đổi địa chỉ website của bạn
1m 50s
Bài học 3 (trong số 28)
Thay đổi thông tin hồ sơ trang của bạn
1m 7s
Bài học 4 (trong số 28)
Thêm cookie và theo dõi
2m 7s
Bài học 5 (trong số 28)
Thêm chính sách quyền riêng tư
2m 5s
Bài học 6 (trong số 28)
Thêm Favicon vào trang của bạn
1m 4s
Bài học 7 (trong số 28)
Các cách để tăng mức độ tương tác của khách hàng trên website của bạn
1m 53s
Bài học 8 (trong số 28)
Thêm tập tin có thể tải xuống
1m 28s
Bài học 9 (trong số 28)
Thêm blog vào website của bạn
3m 29s
Bài học 10 (trong số 28)
Cho phép khách hàng đánh giá
2m 25s
Bài học 11 (trong số 28)
Thêm Lịch Google vào website của bạn
2m 20s
Bài học 12 (trong số 28)
Chia sẻ lịch Yahoo trên website của bạn
2m 14s
Bài học 13 (trong số 28)
Chia sẻ Office 365 / Lịch Outlook trên website của bạn
2m 22s
Bài học 14 (trong số 28)
Các cách để nâng cao website nhà hàng của bạn
2m 15s
Bài học 15 (trong số 28)
Thêm menu
3m 1s
Bài học 16 (trong số 28)
Thêm đặt chỗ nhà hàng
1m 24s
Bài học 17 (trong số 28)
Thêm đơn hàng trực tuyến
1m 38s
Bài học 18 (trong số 28)
Tạo trang dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm
1m 35s
Bài học 19 (trong số 28)
Thêm một bảng giá
2m 9s
Bài học 20 (trong số 28)
Thêm phần cuộc hẹn trực tuyến
5m 59s
Bài học 21 (trong số 28)
Cài đặt thanh toán cho cuộc hẹn trực tuyến
1m 1s
Bài học 22 (trong số 28)
Đồng bộ hóa cuộc hẹn với lịch của bạn
1m 39s
Bài học 23 (trong số 28)
Cách sử dụng quảng cáo mạng xã hội trong trang web + tiếp thị
2m 35s
Bài học 24 (trong số 28)
Tổng quan về Chiến dịch thông minh của Google
2m 55s
Bài học 25 (trong số 28)
Cách thiết lập một Chiến dịch thông minh của Google
3m 16s
Bài học 26 (trong số 28)
Kết nối cuộc trò chuyện GoDaddy với website của tôi
3m 40s
Bài học 27 (trong số 28)
Công cụ lập kế hoạch tiếp thị là gì?
1m 41s
Bài học 28 (trong số 28)
Cách sử dụng Công cụ lập kế hoạch tiếp thị
2m 46s
Video này có hữu dụng không?

Thêm chính sách quyền riêng tư

Trong video này, bạn sẽ học:
  • Tại sao bạn nên có chính sách về quyền riêng tư trên trang của mình
  • Cách thêm chính sách bảo mật vào trang của bạn

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!