Giới thiệu
Thêm chức năng nâng cao trong Trình dựng website: Tổng quan về khóa học
42s
Bài học 1 (trong số 26)
Giới thiệu về cài đặt trên toàn trang
3m 8s
Bài học 2 (trong số 26)
Thay đổi địa chỉ website của bạn
1m 50s
Bài học 3 (trong số 26)
Thay đổi thông tin hồ sơ trang của bạn
1m 7s
Bài học 4 (trong số 26)
Thêm cookie và theo dõi
2m 7s
Bài học 5 (trong số 26)
Thêm chính sách quyền riêng tư
2m 5s
Bài học 6 (trong số 26)
Thêm Favicon vào trang của bạn
1m 4s
Bài học 7 (trong số 26)
Các cách để tăng mức độ tương tác của khách hàng trên website của bạn
1m 53s
Bài học 8 (trong số 26)
Thêm tập tin có thể tải xuống
1m 28s
Bài học 9 (trong số 26)
Thêm blog vào website của bạn
3m 29s
Bài học 10 (trong số 26)
Cho phép khách hàng đánh giá
2m 25s
Bài học 11 (trong số 26)
Chia sẻ Lịch Google trên trang web của bạn
2m 21s
Bài học 12 (trong số 26)
Chia sẻ lịch Yahoo trên website của bạn
2m 14s
Bài học 13 (trong số 26)
Chia sẻ Office 365 / Lịch Outlook trên website của bạn
2m 22s
Bài học 14 (trong số 26)
Các cách để nâng cao website nhà hàng của bạn
2m 15s
Bài học 15 (trong số 26)
Thêm menu
3m 1s
Bài học 16 (trong số 26)
Thêm đặt chỗ nhà hàng
1m 24s
Bài học 17 (trong số 26)
Thêm đơn hàng trực tuyến
1m 38s
Bài học 18 (trong số 26)
Tạo trang dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm
1m 35s
Bài học 19 (trong số 26)
Thêm một bảng giá
2m 9s
Bài học 20 (trong số 26)
Thêm phần Cuộc hẹn trực tuyến
4m 48s
Bài học 21 (trong số 26)
Cài đặt thanh toán cho cuộc hẹn trực tuyến
1m 1s
Bài học 22 (trong số 26)
Đồng bộ hóa cuộc hẹn với lịch của bạn
1m 39s
Bài học 23 (trong số 26)
Cách sử dụng quảng cáo mạng xã hội trong trang web + tiếp thị
2m 35s
Bài học 24 (trong số 26)
Tổng quan về Chiến dịch thông minh của Google
2m 55s
Bài học 25 (trong số 26)
Cách thiết lập một Chiến dịch thông minh của Google
3m 16s
Bài học 26 (trong số 26)
Kết nối cuộc trò chuyện GoDaddy với website của tôi
3m 40s
Video này có hữu dụng không?

Thêm một bảng giá

Trong video này, bạn sẽ học:
  • Cách thêm danh sách giá vào trang của bạn
  • Cách sử dụng danh mục để sắp xếp dịch vụ của bạn
  • Cách sửa các mục trong danh sách giá của bạn

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Emily"
Emily
Xin chào, tôi là Emily. Với tư cách là Nhân viên hướng dẫn GoDaddy, tôi thích có thể mang đến cho khách hàng sự kết hợp giữa trợ giúp, lời khuyên và cổ vũ. Đó là một bước tiến lớn, bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn, và tôi muốn khách hàng của chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn hỗ trợ họ, bất cứ điều gì họ cần!