Thêm cửa hàng trực tuyến vào website của bạn

Trong khóa học này, bạn sẽ học:
  • Cách chuẩn bị cho thương mại điện tử thành công với một số chuẩn bị và lập kế hoạch
  • Những yếu tố cốt lõi bạn sẽ cần đưa vào cửa hàng trực tuyến của mình
  • Cách thêm Cửa hàng trực tuyến vào website GoDaddy của bạn

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!
Headshot of Guide "London"
London
Xin chào, tôi là người London. Trở thành Nhân viên hướng dẫn GoDaddy cho tôi cơ hội trò chuyện với nhiều doanh nhân, tất cả đều có nhu cầu khác nhau. Giúp họ hiểu cách sử dụng các công cụ của chúng tôi để hoàn thành các mục tiêu cá nhân - đó là lý do!