Cách định dạng bảng tính sản phẩm cửa hàng trực tuyến

Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy:
  • Cách tải xuống tập tin CSV mẫu ban đầu
  • Cách thêm sản phẩm vào bảng tính sản phẩm bằng cách sử dụng các trường bắt buộc với định dạng chính xác

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Emily"
Emily
Xin chào, tôi là Emily. Với tư cách là Nhân viên hướng dẫn GoDaddy, tôi thích có thể mang đến cho khách hàng sự kết hợp giữa trợ giúp, lời khuyên và cổ vũ. Đó là một bước tiến lớn, bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn, và tôi muốn khách hàng của chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn hỗ trợ họ, bất cứ điều gì họ cần!