Trung tâm trợ giúp GoDaddy - Video Hướng dẫn - Cách xuất và nhập sản phẩm bằng bảng tính sản phẩm
Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Cách xuất và nhập sản phẩm bằng bảng tính sản phẩm

Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy:
  • Cách xuất danh sách đầy đủ các sản phẩm có trong cửa hàng trực tuyến Websites + Marketing sang bảng tính CSV
  • Cách nhập danh sách sản phẩm vào cửa hàng trực tuyến Websites + Marketing mới bằng bảng tính CSV

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!