Tạo cửa hàng trực tuyến của bạn

Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy:
  • Cách thêm sản phẩm
  • Cách thêm hình ảnh sản phẩm
  • Cách tạo giá và thêm thuế
  • Cách định dạng cửa hàng sao cho đẹp mắt

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!