Cài đặt hộp thư trong cPanel

Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy:
  • Cách tạo tài khoản email trong cPanel

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "GoDaddy Guide"
GoDaddy Guide
Chúng tôi là nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, luôn nỗ lực hết mình vì sự thành công trực tuyến của bạn. Từ dịch vụ lưu trữ web đến thiết kế website, miền đến tiếp thị kỹ thuật số, chúng tôi có tất cả các công cụ bạn cần để phát triển mạnh mẽ trong thế giới kỹ thuật số.