Bắt đầu với Trình dựng website

Trong video này, chúng tôi sẽ đề cập đến:
  • Thông tin cơ bản bạn nhập để điền trước mẫu website của bạn
  • Các menu và tùy chọn trên bảng điều khiển Trang của tôi trong Trình dựng website

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!