Thông tin cơ bản về chỉnh sửa video

Trong video này, bạn sẽ học:
  • Quy trình chỉnh sửa video trên điện thoại hoặc máy tính
  • Cách nhập video
  • Cách lắp ráp và chỉnh sửa video clip
  • Cách chuẩn bị video để đăng tải trực tuyến

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!