Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp
Giới thiệu
WordPress 101: Tổng quan về khóa học
37s
Bài học 1 (trong số 21)
WordPress là gì?
1m 46s
Bài học 2 (trong số 21)
So sánh Trình dựng website GoDaddy và WordPress được quản lý
1m 50s
Bài học 3 (trong số 21)
Gói WordPress được quản lý nào phù hợp với bạn?
1m 44s
Bài học 4 (trong số 21)
Các tính năng WordPress được quản lý
1m 58s
Bài học 5 (trong số 21)
Lập kế hoạch cho website của bạn
3m 12s
Bài học 6 (trong số 21)
Bài đăng WordPress so với Trang
1m 32s
Bài học 7 (trong số 21)
Tìm hiểu Chủ đề WordPress
1m 46s
Bài học 8 (trong số 21)
Tìm hiểu về các trình cắm WordPress
2m 4s
Bài học 9 (trong số 21)
Cài đặt WordPress với Trình hướng dẫn GoDaddy
3m 1s
Bài học 10 (trong số 21)
Điều hướng cơ bản của Let's Talk
1m 51s
Bài học 11 (trong số 21)
Tìm hiểu về Trình tùy chỉnh
4m 1s
Bài học 12 (trong số 21)
Tìm hiểu về Bảng điều khiển quản trị WordPress
5m 56s
Bài học 13 (trong số 21)
Tìm hiểu về Gutenberg
2m 33s
Bài học 14 (trong số 21)
Cập nhật miền của trang WordPress mới của bạn
1m 15s
Bài học 15 (trong số 21)
Sử dụng chủ đề WordPress
3m 10s
Bài học 16 (trong số 21)
Thêm và cập nhật bài đăng
3m 54s
Bài học 17 (trong số 21)
Thêm và cập nhật trang
4m 6s
Bài học 18 (trong số 21)
Cài đặt các trình cắm WordPress
3m 23s
Bài học 19 (trong số 21)
Tìm hiểu về Permalinks
2m 31s
Bài học 20 (trong số 21)
Thêm và cập nhật tiện ích con
3m 9s
Bài học 21 (trong số 21)
Ngăn chặn thư rác trên trang WordPress của bạn
3m 8s
Video này có hữu dụng không?

Thêm và cập nhật widget

Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy:
  • Cách thêm hoặc sửa Tiện ích bằng Trình tùy chỉnh
  • Cách xóa Tiện ích con
  • Cách sắp xếp lại các widget

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "London"
London
Xin chào, tôi là người London. Trở thành Nhân viên hướng dẫn GoDaddy cho tôi cơ hội trò chuyện với nhiều doanh nhân, tất cả đều có nhu cầu khác nhau. Giúp họ hiểu cách sử dụng các công cụ của chúng tôi để hoàn thành các mục tiêu cá nhân - đó là lý do!