Giới thiệu
WordPress cho người mới bắt đầu: Tổng quan về khóa học
41s
Bài học 1 (trong số 34)
WordPress là gì?
2m 4s
Bài học 2 (trong số 34)
So sánh Trình dựng website GoDaddy và WordPress được quản lý
1m 59s
Bài học 3 (trong số 34)
Gói WordPress được quản lý nào phù hợp với bạn?
1m 56s
Bài học 4 (trong số 34)
Các tính năng WordPress được quản lý
2m
Bài học 5 (trong số 34)
Lập kế hoạch cho website của bạn
3m 12s
Bài học 6 (trong số 34)
Cài đặt WordPress với Trình hướng dẫn GoDaddy
2m 18s
Bài học 7 (trong số 34)
Cách kết nối miền của bạn với một website WordPress được quản lý
1m 46s
Bài học 8 (trong số 34)
Các tính năng của bảng điều khiển quản trị WordPress
6m 38s
Bài học 9 (trong số 34)
Menu và điều hướng trong website WordPress của bạn
3m 56s
Bài học 10 (trong số 34)
Cách sử dụng Trình soạn thảo khối của WordPress
2m 18s
Bài học 11 (trong số 34)
Cách sử dụng WordPress Customizer
3m 26s
Bài học 12 (trong số 34)
Cách sử dụng và cài đặt giao diện WordPress
3m 24s
Bài học 13 (trong số 34)
Cách sử dụng và cài đặt các trình cắm WordPress
3m 24s
Bài học 14 (trong số 34)
Tìm hiểu các công cụ trong Bảng điều khiển WordPress
1m 27s
Bài học 15 (trong số 34)
Bài đăng WordPress so với Trang
2m
Bài học 16 (trong số 34)
Cách thêm và cập nhật bài đăng trong WordPress
4m 15s
Bài học 17 (trong số 34)
Cách thêm và cập nhật trang trong WordPress
4m 2s
Bài học 18 (trong số 34)
Cách sử dụng Thư viện khối trong WordPress
3m 20s
Bài học 19 (trong số 34)
Thư viện phương tiện - Cách quản lý phương tiện của bạn trong WordPress
2m 34s
Bài học 20 (trong số 34)
Cách thêm video vào WordPress
2m 49s
Bài học 21 (trong số 34)
Cách thêm PDF trong WordPress
2m 49s
Bài học 22 (trong số 34)
Cách thêm các nút và liên kết trong WordPress
2m 35s
Bài học 23 (trong số 34)
Cách sử dụng danh mục và thẻ trong WordPress
3m 42s
Bài học 24 (trong số 34)
Sử dụng từ khóa để tối ưu hóa hình ảnh trong WordPress
3m 9s
Bài học 25 (trong số 34)
Cách sử dụng các mẫu khối trên website WordPress của bạn
2m 6s
Bài học 26 (trong số 34)
Cách sử dụng Widget trong WordPress
3m 3s
Bài học 27 (trong số 34)
Tùy chọn xuất bản trong WordPress
3m 36s
Bài học 28 (trong số 34)
Cách tạo một website với WordPress được quản lý
2m 47s
Bài học 29 (trong số 34)
Cách tạo một trang chủ tĩnh với WordPress
1m 45s
Bài học 30 (trong số 34)
Thêm người dùng vào website WordPress của bạn
1m 59s
Bài học 31 (trong số 34)
Cách chỉnh sửa liên kết cố định trong WordPress
2m 7s
Bài học 32 (trong số 34)
Quản lý bình luận và ngăn chặn thư rác trên website WordPress của bạn
2m 43s
Bài học 33 (trong số 34)
Cách chỉnh sửa hồ sơ WordPress của bạn
1m 55s
Bài học 34 (trong số 34)
Cách tăng tốc website WordPress của bạn
2m 50s
Video này có hữu dụng không?

WordPress 101

Trong khóa học này, bạn sẽ học:
  • Các tùy chọn website khác nhau có sẵn cho doanh nghiệp của bạn
  • Chức năng WordPress cơ bản
  • Cách cài đặt WordPress
  • Cách cài đặt Chủ đề và Trình cắm WordPress
  • Cách tạo bài đăng và trang

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Nealey"
Nealey
Xin chào, tôi là Nealey. Phần bổ ích nhất khi trở thành Hướng dẫn viên GoDaddy đối với tôi là khi tôi có thể giúp khách hàng gỡ bỏ rào cản đang ngăn cản họ phát triển doanh nghiệp. Làm cho chúng không bị mắc kẹt là một cảm giác tuyệt vời!