Giới thiệu
Xây dựng website của riêng bạn: Tổng quan về khóa học
31s
Bài học 1 (trong số 24)
Chuẩn bị cho việc dựng website nhanh chóng, dễ dàng
1m 36s
Bài học 2 (trong số 24)
Tạo một kế hoạch website để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của bạn
1m 54s
Bài học 3 (trong số 24)
Bạn cần thông tin gì trên website?
1m 40s
Bài học 4 (trong số 24)
Viết nội dung giúp tăng thứ hạng tìm kiếm của bạn
3m 9s
Bài học 5 (trong số 24)
Thu thập nội dung cho website của bạn
1m 56s
Bài học 6 (trong số 24)
Thiết lập trang của bạn và tham quan trình soạn thảo
5m 26s
Bài học 7 (trong số 24)
Tùy chỉnh chủ đề của bạn
2m 5s
Bài học 8 (trong số 24)
Làm việc với các phần của trang
4m 25s
Bài học 9 (trong số 24)
Chỉnh sửa nội dung trong một phần hoặc nhóm phần
5m 39s
Bài học 10 (trong số 24)
Chỉnh sửa các yếu tố hình ảnh trong đầu trang
3m 8s
Bài học 11 (trong số 24)
Chỉnh sửa văn bản trong đầu trang
2m 23s
Bài học 12 (trong số 24)
Thêm một biểu ngữ khuyến mại vào đầu trang
2m 18s
Bài học 13 (trong số 24)
Chỉnh sửa nút thao tác trong đầu trang
2m 40s
Bài học 14 (trong số 24)
Sử dụng logo trong phần đầu trang
2m 30s
Bài học 15 (trong số 24)
Sử dụng Video làm phương tiện trang bìa
1m 54s
Bài học 16 (trong số 24)
Sử dụng Trình chiếu làm phương tiện trang bìa của bạn
3m 22s
Bài học 17 (trong số 24)
Tùy chỉnh một phần Giới thiệu
3m 16s
Bài học 18 (trong số 24)
Tùy chỉnh một phần nội dung
1m 39s
Bài học 19 (trong số 24)
Tùy chỉnh một phần chân trang
1m 57s
Bài học 20 (trong số 24)
Tùy chỉnh một phần liên hệ với chúng tôi
2m 56s
Bài học 21 (trong số 24)
Tùy chỉnh một phần xã hội
1m 23s
Bài học 22 (trong số 24)
Xuất bản trang web của bạn
2m 38s
Bài học 23 (trong số 24)
Hủy đăng tải website của bạn
1m 3s
Bài học 24 (trong số 24)
Xây dựng trang chủ của bạn
8m 4s
Video này có hữu dụng không?

Tạo một kế hoạch website để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của bạn

Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy:
  • Cách điều chỉnh kế hoạch website cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn
  • Cách thiết kế trang để giúp bạn đạt được mục tiêu

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Joplin"
Joplin
Xin chào, tôi là Joplin. Với tư cách là Hướng dẫn viên của GoDaddy, hàng ngày, tôi đều có được một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu để xem những người, giống như bạn, có những bước nhảy vọt và tạo ra con đường riêng của họ. Không có gì tuyệt vời hơn khi thấy khách hàng của chúng tôi chấp nhận rủi ro đó và thành công!
Headshot of Guide "Eric"
Eric
Xin chào, tôi là Eric. Là một Hướng dẫn viên của GoDaddy, tôi thường giúp khách hàng giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất trong kinh doanh của họ. Được trải nghiệm cảm giác nhẹ nhõm của họ và biết rằng tôi đã giúp ... không còn gì bằng!