Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

TPHCM: Hỗ trợ bằng tiếng Anh
(0284) 458 1371

Giờ dịch vụ : 4.00am~9:00pm
Từ thứ hai đến thứ Sáu

Danh mục toàn cầu
Số điện thoại và giờ làm việc

Trung tâm trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Tìm sự trợ giúp

Trợ giúp
Đăng nhập
Thanh toán ngay
Thỏa thuận pháp lý và chính sách của GoDaddy

Trang này chứa liên kết đến các chính sách hiện hành của công ty cũng như những thỏa thuận về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp qua GoDaddy. Để xem bất cứ văn bản nào được trình bày trên trang này, nhấp vào thỏa thuận/chính sách đó.