GoDaddy

Giới thiệu về tên miền .CA

Sửa đổi gần lần đây nhất: 17/02/2017

Cơ quan đăng ký dịch vụ internet của Canada (CIRA) là cơ quan chuyên về đăng ký các tên miền .ca.

CIRA sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ các tên miền nhằm đảm bảo chúng tuân thủ mọi yêu cầu về tính hợp chuẩn. Nếu CIRA không thể xác nhận trạng thái đủ điều kiện của người đăng ký mới, CIRA có thể yêu cầu thông tin từ bạn để chứng minh tính đủ điều kiện của bạn. Bạn phải gửi cho họ thông tin được yêu cầu trong khung thời gian đã chỉ định để tránh bị hủy kích hoạt tên miền .ca của bạn.

Ai có thể đăng ký tên miền .ca?

Xem phần Đăng ký miền .CA để biết thông tin về ai có thể đăng ký và cách đăng ký miền .ca.

Ngoại lệ trong chuyển nhượng

CIRA hạn chế chuyển nhượng tên miền trong 65 ngày đầu tiên sau khi đăng ký.

Nếu tất cả các biến thể không được chuyển nhượng, quá trình chuyển miền sẽ thất bại.

  • Khi quá trình chuyển nhượng miền đang diễn ra, nó phải được khởi tạo cho mọi biến thể (IDN) của tên miền .ca đó.
  • Trên trang Các lệnh chuyển nhượng chưa được xử lý trong Trình quản lý miền, địa chỉ email của người quản lý tên miền sẽ xuất hiện dưới dạng là nocontactsfound@secureserver.net do chúng tôi không thể truy cập thông tin liên hệ Whois của bạn được.
  • Chúng tôi thường gửi ID giao dịch đến địa chỉ email của liên hệ quản trị. Đối với các lượt chuyển .ca, chúng tôi sẽ gửi chúng đến địa chỉ email được lưu trong tài khoản của bạn với chúng tôi.
  • Quá trình chuyển miền thường mất khoảng từ 5 đến 7 ngày kể từ thời điểm bạn cho phép thực hiện chuyển miền. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng miền .ca sẽ được thực hiện ngay lập tức sau khi bạn nhập ID giao dịch, mã bảo mật và mã ủy quyền, sau đó nhấp Kết thúc.

Nếu tên miền hết hạn, bạn sẽ có 30 ngày kể từ ngày hết hạn để chuyển nhượng tên miền cho chúng tôi. Để chuyển nhượng một tên miền .ca cho chúng tôi trong thời hạn 30 ngày đó, hãy liên hệ với phòng Hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ.

Đăng ký được bảo vệ và Đăng ký riêng

CIRA tự động áp dụng phần đăng ký riêng cho các tên miền .ca mới. Cụ thể, CIRA sẽ hạn chế thông tin cá nhân hiển thị trong cơ sở dữ liệu Whois đối với các đối tượng tư cách pháp lý sau:

  • Cư dân Canada
  • Cư dân thường trú
  • Đại diện hợp pháp
  • Thổ dân

Nếu bạn đã đăng ký một tên miền .ca với tư cách là một người đăng ký cá nhân, thì bạn có thể liên hệ với phòng hỗ trợ của chúng tôi để hủy hoặc bổ sung lại phần đăng ký riêng.

Gia hạn

CIRA sẽ tự động gia hạn tên miền .ca vào ngày hết hạn. Nếu bạn không thanh toán phí gia hạn trong vòng 42 ngày kể từ ngày hết hạn, bạn có thể thử lấy lại tên miền .ca và bị mất phí. Xem phần Khôi phục tên miền đã hết hạn để biết hướng dẫn.