GoDaddy

Giới thiệu về tên miền .CO

Sửa đổi gần lần đây nhất: 21/02/2017

Tên miền ở cấp cao nhất thuộc mã quốc gia (ccTLD) .co là một phần mở rộng tượng trưng cho Colombia. Thông tin dưới đây cũng áp dụng cho những tên miền lớp thứ hai thuộc mã quốc gia dưới đây (ccSLD):

.com.co — Dành cho các đơn vị thương mại

.net.co — Dành cho cơ sở hạ tầng mạng, như Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)

.nom.co — Dành cho các cá nhân riêng lẻ

Những giới hạn trong việc gia hạn

Bạn phải gia hạn tên miền .co trước ngày hết hạn.

Nếu bạn đặt tên miền của mình thành tự động gia hạn, chúng tôi sẽ thực hiện lần thử gia hạn đầu tiên vào buổi sáng của ngày mà tên miền .co của bạn hết hạn. Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại 5 ngày trước thời điểm hết hạn. Nếu lần thử gia hạn thứ hai không thành công, chúng tôi sẽ thực hiện lần thử tự động gia hạn cuối cùng sau ngày hết hạn 12 ngày.

Ví dụ: Tên miền .co của bạn hết hạn vào ngày 19 tháng 7. Nếu bạn không đặt tên miền thành tự động gia hạn, bạn có thể gia hạn tên thủ công trước ngày 19 tháng 7. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày 19 tháng 7, 24 tháng 7 và 31 tháng 7.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động cho tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày hết hạn, thì bạn có thể thử lấy lại tên miền đó và phải chịu một khoản phí. Xem phần Khôi phục tên miền đã hết hạn để biết thêm thông tin.

.CO Internet SAS cho thuê tên miền của bạn năm ngày sau khi hết hạn nếu bạn không gia hạn hoặc khôi phục nó.

Nếu bạn không thể khôi phục tên miền, chúng tôi có thể cố gắng đổi tên cho bạn, nhưng có một khoản phí cho việc đổi. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được hỗ trợ.

Để biết thông tin về việc cập nhật thông tin thanh toán của bạn, hãy xem phần Chỉ định Phương thức thanh toán thay thế).

Để biết thông tin về cách gia hạn tên miền theo cách thủ công hoặc đặt thành tự động gia hạn, hãy xem phần Gia hạn theo cách thủ công.

Các yêu cầu về việc chuyển nhượng vào

Tại thời điểm chuyển nhượng tên miền sang Wild West Domains, chỉ có thể thêm 1 năm gia hạn, nhưng có thể thêm các năm bổ sung sau khi tên miền nằm trong tài khoản của Wild West Domains.