GoDaddy

Giới thiệu về tên miền .UK

Sửa đổi gần lần đây nhất: 08/10/2019

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước .uk (ccTLD) là phần đuôi mở đại diện cho Vương quốc Anh.

Nếu bạn mất thông tin đăng nhập vào Nominet, bạn có thể khôi phục thông tin đó từ Nominet bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã đăng ký miền của mình.

Hỗ trợ khách hàng

GoDaddy cung cấp hỗ trợ khách hàng qua điện thoại cho mọi thắc mắc, sự cố và sự cố. Hầu hết tất cả đều được nhóm hỗ trợ khách hàng đã giành giải thưởng của chúng tôi giải quyết trong cuộc gọi. Khi cần chuyển lên cấp trên, phần lớn các vấn đề được giải quyết trong vòng 72 giờ, nhưng các trường hợp ngoại lệ xảy ra tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vấn đề. Nếu bạn muốn chuyển một vấn đề lên cấp trên, vui lòng yêu cầu nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi thay mặt bạn thực hiện.

Các yêu cầu về đăng ký

Bất cứ ai cũng có thể đăng ký tên miền .uk trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, nhưng những người đăng ký sống ở nước ngoài cần có một địa chỉ dịch vụ tại Vương quốc Anh. Địa chỉ này phải được liệt kê là liên hệ quản trị cho tên miền của bạn. Yêu cầu này không áp dụng đối với các tên miền .co.uk và .org.uk.

Không chấp nhận hộp thư bưu điện.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem quy tắc đăng ký cho phần mở rộng miền .uk

Những giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .uk cần gia hạn trước ngày hết hạn. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động 14 ngày trước thời điểm hết hạn của tên miền. Nếu lần thử gia hạn này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại 7 ngày trước ngày hết hạn của tên miền và một lần nữa vào ngày hôm sau ngày hết hạn.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động tên miền này và bạn không thể gia hạn theo cách thủ công trước lần thử thứ ba, thì tên miền sẽ chuyển sang trạng thái không quản lý được trong tài khoản của bạn cho đến khi tên miền được gia hạn.

Các yêu cầu chuyển vào

Quá trình chuyển nhượng miền .uk chỉ được thực hiện tại cơ quan đăng ký Nominet.

Để bắt đầu chuyển nhượng miền .uk, bạn phải thực hiện những thao tác sau:

  1. Nếu có trên website của chúng tôi, bạn có thể mua một lệnh chuyển nhượng miền .uk với giá $0. (Việc chuyển nhượng miền .uk không bao gồm một năm gia hạn miễn phí vì lệnh chuyển nhượng miền này đã được miễn phí rồi.)

  2. Hãy liên hệ với nhà đăng ký hiện tại về yêu cầu thay đổi thẻ IPS với GODADDYUK. Sau khi cập nhật, quá trình chuyển miền sẽ hoàn tất ngay lập tức. 

Khi bạn hoàn thành một trong những bước trên, chúng tôi sẽ gửi email đến địa chỉ của người liên hệ đăng ký hoặc tới địa chỉ email của chủ tài khoản. Bạn phải làm theo các hướng dẫn được nêu trong email để bắt đầu chuyển nhượng miền .uk.

Các yêu cầu chuyển đi

Để chuyển nhượng tên miền .uk sang một nhà đăng ký khác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu chuyển nhượng miền và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

  1. Một yêu cầu cụ thể để chuyển nhượng tên miền. Bao gồm tên miền đầy đủ trong yêu cầu.

  2. Tên thẻ IPS của nhà đăng ký mới. (Nominet sẽ cấp thẻ IPS có phân biệt dạng chữ cho mỗi nhà đăng ký được phê chuẩn để quản lý các tên miền .uk. Việc chuyển nhượng tên miền .uk yêu cầu phải cập nhật thông tin trong thẻ IPS.)

  3. Thông tin xác thực tài khoản (số tài khoản khách hàng hoặc tên người dùng và Mã PIN Hỗ trợ của bạn).

Yêu cầu về thay đổi tài khoản

Khi bạn di chuyển tên miền, bạn không thể thay đổi tên, họ và tên công ty của người đăng ký.

Các yêu cầu về cập nhật liên hệ

Đối với thông tin liên hệ của người đăng ký, đầu tiên hãy cập nhật thông qua Nominet. Sau khi thông tin mới của bạn hiển thị trong cơ sở dữ liệu Whois của Nominet, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để cập nhật thông tin liên hệ mà bạn đã đăng ký với chúng tôi.

Với tên miền .uk, loại thông tin cập nhật liên hệ mà bạn muốn thực hiện có thể mất phí. Xem> trang Chuyển nhượng miền của Nominet để biết thông tin về những thay đổi miễn phí và có tính phí.

Trong suốt quá trình xác thực, yêu cầu liên quan đến tên miền này sẽ được chỉ định mã trạng thái 254 (".Quy trình xác thực dữ liệu miền .UK"). Để biết hướng dẫn cụ thể liên quan đến quy trình xác thực liên hệ của miền .uk, vui lòng xem Xác minh thông tin liên hệ cho Quy trình xác thực dữ liệu miền .UK.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại ukverify@godaddy.com nếu có thêm câu hỏi hoặc thắc mắc về miền .uk.

Hủy miền

Theo yêu cầu của Nominet, chỉ người đăng ký mới có thể hủy tên miền .UK. Bạn chỉ nên hủy tên miền .UK nếu bạn chắc chắn rằng bạn không còn cần nó nữa. Một khi bạn gửi yêu cầu, bạn sẽ không thể hủy yêu cầu đó. Sau khi gửi để hủy, tên miền .UK sẽ bị xóa khỏi sổ đăng ký vào ngày hủy tại một số thời điểm trước nửa đêm. Tại thời điểm này, tên miền .UK sẽ có sẵn cho bất cứ ai đăng ký. Để gửi yêu cầu hủy, vui lòng đăng nhập vào Dịch vụ trực tuyến.