GoDaddy

Giới thiệu về tên miền .US

Sửa đổi gần lần đây nhất: 17/02/2017

Tên miền cấp cao nhất dạng mã quốc gia .us (ccTLD) là phần đuôi mở rộng tượng trưng cho Hoa Kỳ.

Các yêu cầu về đăng ký

Hoa Kỳ Quy định Nexus của Hoa Kỳ đảm bảo rằng chỉ các cá nhân hoặc tổ chức có mối liên hệ trọng yếu với Hoa Kỳ mới được đăng ký tên miền .us. Để đủ điều kiện trở thành miền .us, bạn phải đáp ứng một trong ba yêu cầu bên dưới:

  • Là một người thực (i) là công dân hoặc là người thường trú tại Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ hoặc thuộc địa Hoa Kỳ, hoặc (ii) có nơi cư trú chính ở Hoa Kỳ hoặc thuộc địa của Hoa Kỳ. 
  • Một tổ chức hoặc tổ chức mà (i) được thành lập tại một trong năm mươi (50) tiểu bang của Hoa Kỳ, thủ phủ Columbia, hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ hoặc thuộc địa nào của Hoa Kỳ hoặc (ii) được tổ chức hoặc thành lập theo luật của một tiểu bang của Hoa Kỳ, thủ phủ Columbia hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ hoặc thuộc địa của Hoa Kỳ.
  • Một cơ quan hoặc tổ chức (bao gồm chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương của Hoa Kỳ hoặc một phân khu chính trị của các cơ quan hoặc tổ chức này) có sự hiện diện chính đáng ở Hoa Kỳ.

Những giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .us gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn tùy thuộc vào việc tên miền được tự động gia hạn hay gia hạn theo cách thủ công. Tên miền sẽ được thử tự động gia hạn vào ngày đầu tiên của tháng trước thời điểm hết hạn của tên miền. Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày mùng 10 và thử lại lần nữa vào ngày 20 của tháng đó.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tên miền tự động và bạn không tự gia hạn nó chậm nhất vào ngày 20 của tháng trước thời điểm hết hạn, tên miền phải được mua lại. Có thể có lệ phí cho việc mua lại. Xem phần Khôi phục tên miền đã hết hạn để biết hướng dẫn mua lại.

Ví dụ: Tên miền .us hết hạn vào mùng 10 tháng 10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.