Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp
GoDaddy

Chính sách chống thư rác

Sửa đổi lần gần đây nhất: Ngày 23 tháng 12 năm 2011

GoDaddy không dung thứ cho việc phát tán thư rác. Khách hàng bị nghi ngờ sử dụng dịch vụ của GoDaddy để gửi thư rác sẽ bị nhà đăng ký hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ điều tra. Sau khi nhà đăng ký và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ đăng ký điều tra khiếu nại, dịch vụ của GoDaddy có thể bị hủy và thông tin liên hệ của người đăng ký có thể được tiết lộ trong cơ sở dữ liệu của Whois.

Cách chúng tôi định nghĩa thư rác

Chúng tôi định nghĩa phát tán thư rác là hành động gửi Email thương mại tự gửi (UCE), Email tự gửi hàng loạt (UBE) hoặc Fax tự gửi (Fax), là email hoặc fax được gửi tới người nhận như một quảng cáo hay mang nội dung khác, mà không có sự đồng ý được xác nhận trước của người nhận về việc nhận về những thông tin này từ người gửi. Việc này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

  1. Thư điện tử
  2. Bài đăng trên nhóm tin tức
  3. Thông báo về hệ thống Windows
  4. Thông báo bật lên (hay còn gọi là thông báo của "phần mềm quảng cáo" hoặc "phần mềm gián điệp")
  5. Tin nhắn tức thì (sử dụng AOL, MSN, Yahoo hoặc chương trình nhắn tin tức thì khác)
  6. Quảng cáo trong các phòng trò chuyện trực tuyến
  7. Sổ lưu bút hoặc bài đăng trên diễn đàn
  8. Fax mời chào

Điều chúng tôi cho phép và không cho phép

Để sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, bạn không những phải tuân theo tất cả các luật và quy định áp dụng, bao gồm Đạo luật chống phát tán thư rác Can-Spam năm 2003 và Đạo luật bảo vệ khách hàng điện thoại, mà bạn còn phải tuân theo chính sách chống phát tán thư rác của GoDaddy. Quảng cáo thương mại và/hoặc các email hay fax hàng loạt chỉ được gửi đến những người nhận đã "chọn tham gia" nhận các thư đặc biệt từ người nhận này. Chúng phải có địa chỉ hồi đáp hợp pháp và địa chỉ trả lời thư, địa chỉ thực của người gửi và phương thức hủy ở phần cuối của email hoặc fax.

Điều chúng tôi làm

Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng và người nhận email được tạo ra dịch vụ của chúng tôi báo cáo về thư rác khả nghi. Có vài cách để báo cáo thư rác: (i) hoàn thành biểu mẫu GoDaddy Báo cáo thư rác vi phạ tại https://www.domainsbyproxy.com/SpamAbuse.aspx; (ii) liên hệ với nhà đăng ký của tên miền và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ; hoặc (iii) gửi email đến abuse@domainsbyproxy.com.