GoDaddy

PRIVACY POLICY

Sửa đổi lần gần đây nhất: 12/11/2019
Để xem bản lưu trữ Chính sách quyền riêng tư, hãy nhấpvào đây.

GoDaddy quan tâm đến quyền riêng tư của bạn. Vì lý do này, chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân khi nó có thể cần thiết để chúng tôi phân phối các sản phẩm, dịch vụ, website và ứng dụng di động đẳng cấp thế giới cho bạn (gọi chung là "Dịch vụ"). Dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm các thông tin như:

 • Tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ Email
 • Các dữ liệu khác được thu thập có thể nhận dạng bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi là nhằm mô tả cho bạn cách thức và dữ liệu chúng tôi thu thập và cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này cũng mô tả các tùy chọn chúng tôi cung cấp cho bạn để truy cập, cập nhật hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có câu hỏi về các phương pháp của chúng tôi hoặc về bất kỳ quyền nào của bạn như mô tả dưới đây, thì bạn có thể liên hệ với Giám đốc bảo vệ dữ liệu ("DPO") của chúng tôi và nhóm chuyên gia hỗ trợ bằng cách liên hệ với chúng tôi tại privacy@godaddy.com. Chúng tôi liên tục giám sát và quản lý hộp thư này để có thể mang đến trải nghiệm mà bạn hoàn toàn có thể tin tưởng.

Cũng giống như các bên khác, chúng tôi cũng đã tạo một Trung tâm tin cậy để cung cấp cho bạn câu trả lời đối với các câu hỏi thường gặp nhất, các liên kết nhanh để truy cập đến phần Cài đặt tài khoản của bạn, các hướng dẫn về cách thực hiện các quyền nhất định mà có thể được cung cấp cho bạn và định nghĩa của các thuật ngữ và khái niệm chính nêu trong Chính sách về quyền riêng tư này.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Phần lớn những gì bạn có thể coi là dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ bạn khi bạn:

 1. tạo một tài khoản hoặc mua bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi (chẳng hạn như thông tin thanh toán, bao gồm tên, địa chỉ, số thẻ tín dụng và thẻ căn cước);
 2. yêu cầu trợ giúp từ nhóm hỗ trợ khách hàng đoạt giải thưởng của chúng tôi (ví dụ: số điện thoại);
 3. hoàn thành biểu mẫu liên hệ hoặc yêu cầu bản tin hoặc thông tin khác từ chúng tôi (ví dụ: email); hoặc
 4. tham gia các cuộc thi và khảo sát, nộp đơn xin việc hoặc tham gia vào các hoạt động mà chúng tôi quảng cáo có thể yêu cầu thông tin về bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thu thập thông tin bổ sung khi cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn để đảm bảo hiệu suất cần thiết và tối ưu. Những phương pháp thu thập này có thể không rõ ràng đối với bạn, vì vậy, chúng tôi muốn làm rõ và giải thích bên dưới một chút về những phương pháp này có thể là gì (vì chúng thay đổi theo thời gian) và cách chúng hoạt động:

Thông tin liên quan đến tài khoản được thu thập kết hợp với việc bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như số tài khoản, các giao dịch mua hàng, thời điểm sản phẩm gia hạn hoặc hết hạn, các yêu cầu thông tin và yêu cầu dịch vụ khách hàng, cũng như các ghi chú và chi tiết giải thích nội dung bạn yêu cầu và cách chúng tôi phản hồi.

Cookie và công nghệ tương tự trên các website và ứng dụng di động của chúng tôi cho phép chúng tôi theo dõi hành vi duyệt web của bạn, các liên kết đã nhấp, các mục đã mua, loại thiết bị của bạn để thu thập nhiều dữ liệu, bao gồm cả thông tin phân tích, về cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Việc này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều ưu đãi sản phẩm có liên quan hơn, trải nghiệm tốt hơn trên các trang cũng như ứng dụng di động của chúng tôi và thu thập, phân tích và nâng cao hiệu suất Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập vị trí của bạn (địa chỉ IP) để có thể cá nhân hóa các Dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu cách quản lý các công nghệ chúng tôi sử dụng, vui lòng truy cập Chính sách cookie của chúng tôi.

Dữ liệu về việc sử dụng dịch vụ được tự động thu thập khi bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm siêu dữ liệu, tệp nhật ký, ID cookie/thiết bị, thời gian tải trang, thời gian phản hồi của máy chủ và thông tin vị trí gần đúng để đo lường hiệu suất website và cải thiện các hệ thống của chúng tôi, bao gồm tối ưu hóa độ phân giải DNS, định tuyến mạng và cấu hình máy chủ. Đặc biệt, các lần tương tác của bạn với các tính năng, nội dung và liên kết (bao gồm cả các bên thứ ba, chẳng hạn như trình cắm mạng xã hội) có chứa trong Dịch vụ, Giao thức Internet (IP), loại trình duyệt và tùy chọn cài đặt, ngày giờ Dịch vụ được sử dụng, thông tin về cấu hình trình duyệt và trình cắm, tùy chọn ngôn ngữ và dữ liệu cookie, thông tin về thiết bị truy cập Dịch vụ, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành được sử dụng, các tùy chọn cài đặt thiết bị, mã ứng dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu lỗi được thu thập.

Dữ liệu bổ sung có thể nhận được về bạn từ các nguồn khác, trong đó có các cơ sở dữ liệu sẵn có một cách công khai hoặc các bên thứ ba là nguồn chúng tôi đã mua dữ liệu, trong trường hợp đó chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu này với thông tin chúng tôi đã có về bạn. Điều này sẽ giúp chúng tôi cập nhật, mở rộng và phân tích tính chính xác của các hồ sơ của mình, xác định khách hàng mới cũng như cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể thấy hứng thú. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về những người khác hoặc nếu những người khác cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin đó cho lý do cụ thể mà thông tin được cung cấp cho chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin.

Chúng tôi đặc biệt tin tưởng vào việc giảm thiểu hóa dữ liệu thu thập và giới hạn mức sử dụng cũng như mục đích của dữ liệu chỉ cho những việc (1) mà chúng tôi được cấp phép, (2) khi cần thiết để phân phối Dịch vụ bạn mua hoặc tương tác, hoặc (3) khi chúng tôi được yêu cầu hoặc được cho phép để tuân thủ pháp luật hoặc các mục đích hợp pháp khác. Những việc sử dụng này bao gồm:

Cung cấp, cải thiện, cập nhật và nâng cao Dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau liên quan đến việc bạn mua, sử dụng và/ hoặc tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:

 • Cải thiện và tối ưu hóa hoạt động và hiệu suất Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả các website và ứng dụng di động của chúng tôi)
 • Chẩn đoán các vấn đề và xác định bất kỳ rủi ro bảo mật, lỗi hoặc các cải tiến cần thiết nào đối với Dịch vụ
 • Phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận và lạm dụng các Dịch vụ và hệ thống của chúng tôi
 • Thu thập thống kế tổng hợp về việc sử dụng Dịch vụ
 • Tìm hiểu và phân tích cách bạn dử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ có liên quan nhất đến bạn.

Thông thường, phần lớn dữ liệu được thu thập là dữ liệu tổng hợp hoặc thống kê về cách các cá nhân sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, và không được liên kết với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, nhưng trong phạm vi đó là dữ liệu cá nhân hoặc được liên kết hoặc có thể liên kết với dữ liệu cá nhân, thì chúng tôi sẽ xử lý một cách phù hợp.

Chia sẻ với các bên thứ ba tin cậy. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty liên kết trong nhóm công ty của chúng tôi, với các bên thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác để cho phép bạn tích hợp dịch vụ của mình vào Dịch vụ của chúng tôi, và với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy khi cần để họ thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng
 • Phân phối quảng cáo
 • Tiến hành các cuộc thi và khảo sát
 • Thực hiện phân tích các Dịch vụ của chúng tôi và thông tin nhân khẩu học của khách hàng
 • Giao tiếp với bạn, chẳng hạn như qua email hoặc gửi khảo sát
 • Quản lý quan hệ khách hàng.

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết cho bất kỳ bên thứ ba nào để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu hoặc khi cần thay mặt chúng tôi. Các bên thứ ba này (và bất kỳ nhà thầu phụ nào) đều phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện xử lý dữ liệu nghiêm ngặt và không được phép sử dụng, chia sẻ hoặc lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoài các mục đích đã được ký kết hợp đồng một cách cụ thể (hoặc không có sự đồng ý của bạn).

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho mục đích tạo điều kiện/cho phép sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc đáng kể tất cả tài sản của chúng tôi, trong trường hợp công ty mua lại có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu của bạn theo cách dữ liệu được cung cấp và đúng ý định ban đầu.

Giao tiếp với bạn. Chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với bạn hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã đăng ký hoặc mua từ chúng tôi, chẳng hạn như cần thiết để cung cấp các thông tin liên lạc liên quan đến giao dịch hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để cung cấp các ưu đãi cho các dịch vụ bổ sung mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy có giá trị nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy, hoặc khi được phép dựa trên lợi ích phù hợp. Bạn không cần cung cấp sự đồng ý làm điều kiện để mua hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi. Những liên lạc này có thể bao gồm:

 • Email
 • Tin nhắn văn bản (SMS)
 • Cuộc gọi điện thoại
 • Các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn văn bản được tự động hóa.

Bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn đăng ký của mình liên quan đến việc nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào trang "Cài đặt tài khoản".

Nếu chúng tôi thu thập thông tin của bạn để mời hợp tác đồng thương hiệu thì việc này sẽ được làm rõ ngay từ lúc thu thập về bên đang thu thập thông tin và chính sách về quyền riêng tư của bên nào sẽ áp dụng. Ngoài ra, chính sách này còn mô tả bất kỳ lựa chọn nào bạn có liên quan đến việc sử dụng và/hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với một đối tác đồng thương hiệu, cũng như cách thực hiện các tùy chọn đó.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ cho phép bạn nhập danh bạ (ví dụ sử dụng dịch vụ tiếp thị qua email để gửi email thay mặt bạn), thì chúng tôi sẽ chỉ sử dụng danh bạ và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác cho dịch vụ được yêu cầu. Nếu bạn tin rằng ai đó đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và bạn muốn yêu cầu loại bỏ thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ privacy@godaddy.com.

Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài. Nếu bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi từ một quốc gia khác với quốc gia đặt máy chủ của chúng tôi, thì các nội dung giao tiếp của bạn với chúng tôi có thể dẫn đền việc truyền dữ liệu cá nhân qua biên giới quốc tế. Ngoài ra, khi bạn gọi điện cho chúng tôi hoặc tiến hành trò chuyện qua tin nhắn, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ cho bạn từ một trong các địa điểm trên toàn cầu, bên ngoài quốc gia sinh sống của bạn. Trong những trường hợp này, dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý theo Chính sách về quyền riêng tư này.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và hành pháp. Chúng tôi hợp tác với chính phủ và cơ quan thi hành luật cũng như các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ pháp luật. Chúng thông sẽ tiết lộ bất cứ thông tin nào về bạn cho chính phủ hoặc cơ quan thi hành luật, hay các bên tư nhân khi chúng tôi, theo nhận định, tin rằng việc này là cần thiết hoặc thích hợp phải phản hồi lại các khiếu nại và quá trình pháp lý (chẳng hạn như các yêu cầu trát hầu tòa), để bảo vệ tài sản và quyền của chúng tôi, để bảo vệ sự an toàn của công chúng hoặc bất cứ người nào khác, hoặc để ngăn ngừa hoặc chặn đứng hoạt động chúng tôi coi là bất hợp pháp hoặc trái đạo lý.

Trong trường hợp chúng tôi được pháp luật cho phép làm như vậy, chúng tôi sẽ tiến hành những bước cần thiết để thông báo cho bạn khi chúng tôi được yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba như một phần trong quy trình pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin của bạn ở phạm vi cần thiết để tuân thủ quy tắc ICANN hoặc bất kỳ quy tắc, quy định và chính sách ccTLD nào khi bạn đăng ký tên miền với chúng tôi. Đối với những lý do quan trọng để duy trì tính bảo mật, độ ổn định và khả năng phục hồi của Internet, việc này bao gồm chuyển thông tin đăng ký tên miền cho nhà điều hành đăng ký miền cơ bản và nhà cung cấp ủy thác, và việc phát hành thông tin đó theo yêu cầu của ICANN trong cơ sở dữ liệu WHOIS công khai.

Phân tích website. Chúng tôi sử dụng nhiều công cụ phân tích web do các đối tác cung cấp, chẳng hạn như Google Analytics, MixPanel và Singular để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với website hoặc các ứng dụng của chúng tôi, bao gồm website bạn truy cập, trang bạn đã truy cập trước khi truy cập website của chúng tôi, thời lượng bạn truy cập mỗi trang, hệ điều hành và trình duyệt web bạn sử dụng và thông tin về mạng cũng như IP. Chúng tôi sử dụng thông tin do những công cụ này cung cấp để cải thiện Dịch vụ của mình. Những công cụ này đặt các cookie cố định trong trình duyệt của bạn để xác định bạn là một người dùng duy nhất khi bạn truy cập website của chúng tôi vào lần tiếp theo. Không ai khác ngoài nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng mỗi cookie (ví dụ: Google cho Google Analytics). Thông tin thu thập được từ cookie có thể được truyền đến và lưu trữ bởi các đối tác dịch vụ này trên các máy chủ ở một quốc gia khác với quốc gia mà bạn sinh sống. Mặc dù thông tin thu thập được không bao gồm dữ liệu cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ, thông tin thanh toán, v.v., nhưng thông tin thu thập được sẽ được dùng và chia sẻ bởi các nhà cung cấp dịch vụ này theo các chính sách về quyền riêng tư của từng bên. Bạn có thể kiểm soát các công nghệ mà chúng tôi sử dụng bằng cách quản lý các tùy chọn cài đặt của bạn qua Chính sách cookie của chúng tôi hoặc 'biểu ngữ về cookie' có thể xuất hiện (tùy vào URL của website bạn truy cập) khi bạn truy cập các website của chúng tôi lần đầu tiên, hoặc bằng cách sử dụng các tùy chọn cài đặt trong trình duyệt của bạn hoặc các công cụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Disconnect, Ghostery và các mục khác.

Quảng cáo nhắm mục tiêu. Quảng cáo nhắm mục tiêu hoặc ưu đãi dựa trên sở thích có thể được trình bày cho bạn dựa trên các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và các website khác và dựa trên các sản phẩm bạn hiện đang sở hữu. Các ưu đãi này sẽ hiển thị dưới dạng các biểu ngữ sản phẩm khác nhau được trình bày cho bạn trong khi duyệt web. Chúng tôi cũng hợp tác với các bên thứ ba để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web của chúng tôi và các website khác. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin về các hoạt động đó nhằm cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt web của bạn và để đo lường hiệu quả quảng cáo. Nếu bạn không muốn chọn nhận quảng cáo dựa trên sở thích, hãy nhấp vào đây [hoặc nếu bạn sống tại Liên minh Chau Âu, hãy nhấp vào đây]. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung.

Website của bên thứ ba. Website và các ứng dụng di động của chúng tôi chứa đường dẫn đến các website của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo riêng tư hoặc nội dung của những trang bên thứ ba đó. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của bất kỳ website nào mà bạn truy cập.

Khung thỏa thuận Privacy Shield giữa Châu Âu-Hoa Kỳ cũng như giữa Thụy Sĩ-Hoa Kỳ.

Công ty mẹ của chúng tôi, GoDaddy Operating Company, LLC (và các thực thể có liên quan, bao gồm cả GoDaddy.com, LLC, LLC, Blue Razor Domains, LLC, Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Mad Mimi, Inc. và Media Temple, Inc.) tham gia vào và đã chứng nhận sự tuân thủ của mình đối với Khung thỏa thuận Privacy Shield Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. GoDaddy Operating Company, LLC cam kết đảm bảo tất cả dữ liệu cá nhân nhận được từ Liên minh Châu Âu hoặc Thụy Sỹ, theo Khung thỏa thuận Privacy Shield, đều tuân thủ mọi Nguyên tắc áp dụng của Khung thỏa thuận này. Để tìm hiểu thêm về Khung thỏa thuận Privacy Shield, vui lòng truy cập Danh sách Privacy Shield của Phòng Thương mại Hoa Kỳ.

GoDaddy.com, LLC chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân và công ty nhận được, tuân thủ mỗi Khung thỏa thuận Privacy Shield, sau đó chuyển dữ liệu tới một bên thứ hoạt động dưới dạng một chi nhánh của công ty.  GoDaddy.com, LLC tuân thủ mọi Nguyên tắc của Khung thỏa thuận Privacy Shield đối với mọi hoạt động về sau về chuyển dữ liệu cá nhân từ Liên minh Châu Âu và Thụy Sỹ, bao gồm cả các quy định về trách nhiệm pháp lý khi chuyển dữ liệu về sau.

Đối với các dữ liệu cá nhân đã nhận hoặc chuyển nhượng theo mỗi Khung bảo vệ quyền riêng tư, GoDaddy.com, LLC phải tuân theo quyền hạn thực thi quy định của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. Trong những tình huống nhất định, GoDaddy.com, LLC có thể được yêu cầu tiết lộ các dữ liệu cá nhân đáp lại yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan công quyền, trong đó có đáp ứng các yêu cầu bảo mật quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

Nếu bạn có lo ngại về bảo mật hoặc sử dụng dữ liệu chưa xử lý mà chúng tôi chưa giải quyết một thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba đặt tại Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) theo địa chỉ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Ở một số điều kiện nhất định, có các mô tả đầy đủ hơn trên Privacy Shield, bạn có thể có yêu cầu phân xử ràng buộc khi các quy trình giải quyết tranh chấp khác đã được tận dụng hết mọi khả năng.

Tuân thủ các Quy định của Privacy Shield, GoDaddy.com, LLC cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Các cá nhân sinh sống tại Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách Privacy Shield của chúng tôi trước tiên nên liên hệ với chúng tôi theo bất kỳ cách nào được cung cấp trong phần "LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI" bên dưới trong Chính sách quyền riêng tư.

GoDaddy.com, LLC đã cam kết hợp tác với hội đồng do cơ quan bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (DPAs) và Ủy ban thông tin và bảo vệ dữ liệu liên bang Thụy Sĩ (FDPIC) thành lập liên quan đến các khiếu nại về Privacy Sheild chưa được giải quyết về việc dữ liệu nhân sự được chuyển từ Châu Âu và Thụy Sỹ trong bối cảnh mối quan hệ việc làm.

Cách bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu của mình.

Để dễ dàng truy cập, xem, cập nhật, xóa hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn (nếu có), hoặc để cập nhật các tùy chọn đăng ký của bạn, vui lòng đăng nhập vào Tài khoản của bạn và truy cập phần "Cài đặt tài khoản". Vui lòng truy cập Trung tâm Tin cậy của chúng tôi để biết thêm thông tin và hướng dẫn để truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.

Nếu bạn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình và dữ liệu đó là cần thiết cho sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua, thì yêu cầu đó sẽ chỉ được thực hiện khi dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho bất kỳ Dịch vụ đã mua hoặc được yêu cầu cho mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi hoặc các yêu cầu lưu trữ hồ sơ hợp pháp hoặc theo hợp đồng.

Nếu bạn không thể, vì bất kỳ lý do gì, truy cập vào phần Cài đặt tài khoản của mình hoặc Trung tâm bảo mật của chúng tôi, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo một trong các phương pháp được mô tả trong phần "Liên hệ với chúng tôi" dưới đây.

Cách chúng tôi bảo mật, lưu trữ và dữ lại dữ liệu của bạn.

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, cả trong quá trình truyền và một khi đã nhận được và lưu trữ, bao gồm cả việc sử dụng mã hóa khi thích hợp.

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu và sau đó cho nhiều mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Những việc này có thể bao gồm các khoản thời gian lưu giữ:

 • bị bắt buộc theo luật pháp, hợp đồng hoặc nghĩa vụ tương tự áp dụng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • để bảo tồn, giải quyết, bảo vệ hoặc thực thi các quyền hợp pháp/theo hợp đồng của chúng tôi; hoặc
 • cần thiết để duy trì các bản ghi tài chính và kinh doanh đầy đủ và chính xác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tính bảo mật hoặc việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@godaddy.com.

Thông báo 'Không theo dõi’.

Một số trình duyệt cho phép bạn tự động thông báo cho các website bạn truy cập không theo dõi bạn bằng cách sử dụng một tín hiệu "Không theo dõi". Không có sự nhất trí nào giữa những bên tham gia trong ngành về ý nghĩa của câu "Không theo dõi" trong ngữ cảnh này. Giống như nhiều website và dịch vụ trực tuyến, chúng tôi hiện không sửa đổi các hoạt động của mình khi nhận được tín hiệu "Không theo dõi" từ trình duyệt của người truy cập. Để tìm hiểu thêm về thông báo "Không theo dõi", hãy truy cập vào www.allaboutdnt.com.

Các hạn chế về độ tuổi.

Dịch vụ của chúng tôi chỉ cung cấp cho những người trên 18 tuổi để mua. Dịch vụ của chúng tôi không nhắm mục tiêu, dự định sẽ được tiêu dùng hoặc thiết kế để lôi kéo các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn biết hoặc có lý do tin rằng ai đó dưới 18 tuổi đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các thay đổi trong Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ công khai những thay đổi trong Chính sách về quyền riêng tư và bất cứ nơi nào khác chúng tôi cho là thích hợp, để bạn có thể nhận biết được chúng tôi thu thập thông tin nào, sử dụng thông tin đó như thế nào và, nếu có, tiết lộ trong hoàn cảnh nào. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi trọng yếu trong Chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, bằng email hoặc bằng cách thông báo trên trang chủ của chúng tôi, ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi tiến hành thay đổi.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu.

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và tin rằng chúng tôi duy trì dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), bạn có thể gửi câu hỏi hoặc khiếu nại trực tiếp đến cơ quan giám sát tại địa phương bạn hoặc cơ quan giám sát chính của chúng tôi, Ủy ban và Văn phòng Thông tin của Vương Quốc Anh như được nêu dưới đây:

www.ico.org.uk

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, United Kingdom

Phone: 0303 123 1113

Liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư, quan ngại hoặc khiếu nại nào về Chính sách về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Văn phòng DPO qua email theo địa chỉ privacy@godaddy.com. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong các cách sau:

 • Qua đường bưu điện: Attn: Office of the Data Protection Officer, 14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA, or for customers established in the EEA, Attn: Legal, Office of the DPO, 5th Floor, The Shipping Building, Old Vinyl Factory, 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA.
 • Qua điện thoại: (0284) 458 1371.

Chúng tôi sẽ phản hồi mọi yêu cầu, câu hỏi hoặc mối quan ngại trong vòng ba mươi (30) ngày.

Bản quyền © 2000-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.