GoDaddy.com, LLC

CHÍNH SÁCH VỀ TRÁT ĐÒI HẦU TÒA HÌNH SỰ

Chính sách quyền riêng tư của GoDaddy nghiêm cấm việc phát hành thông tin tài khoản hoặc thông tin của khách hàng khi chưa có sự cho phép từ phía khách hàng, trừ khi luật pháp yêu cầu, để phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp được thực hiện đúng cách đối với GoDaddy hoặc một trong các đơn vị liên kết của họ.

Nếu bạn tìm kiếm danh tính hoặc thông tin tài khoản của khách hàng GoDaddy có liên quan đến vấn đề hình sự và bạn là thành viên của cộng đồng thực thi pháp luật, bạn phải gửi fax, gửi thư hoặc gửi cho GoDaddy.com, LLC tát đòi hầu tòa hợp lệ.

Đệ trình trát hầu tòa

GoDaddy có trụ sở chính tại Scottsdale, Arizona và tất cả trát đòi hầu tòa hình sự phải được gửi tại địa điểm đó hoặc được gửi tới:

Compliance Department
GoDaddy.com, LLC
14455 Đường North Hayden
Scottsdale, Arizona
85260

Hoặc, gửi fax trát hầu tòa hình sự đến:

(480) 624-2546
Attn: Compliance Department

Chính sách liên quan đến email

GoDaddy sẽ không tạo ra nội dung của email, vì Đạo luật Bảo mật Truyền thông Điện tử, 18 U.S.C. §2701 trở về sau nghiêm cấm nhà cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử tạo ra nội dung của thư liên lạc điện tử, thậm chí theo trát hầu tòa hoặc án lệnh tòa án, ngoại trừ trong các trường hợp hạn chế. Máy chủ email của GoDaddy không lưu giữ email đã xóa hoặc đã gửi.

GoDaddy bảo lưu quyền yêu cầu bản sao của khiếu nại và bất kỳ tài liệu bổ sung nào chứng minh mối liên hệ của địa chỉ email của GoDaddy đến việc kiện tụng đang chờ và trát hầu tòa cơ sở.